Leczenie Ran 2010;7(3–4):47–77

 Pomiarowe metody służące planowaniu rekonstrukcji piersi u pacjentek po mastektomii 

Preoperative measuring methods for breast reconstruction in patients after Mastectomy


 Jan Rykała | Paweł Szychta | Julia Kruk-Jeromin | Tomasz Zieliński

Leczenie Ran 2010;7(3–4):47–54

 

Aktualne możliwości zastosowania matrycy Integra® DRT do regeneracji skóry właściwej w leczeniu ran – podsumowanie doświadczeń własnych i przegląd piśmiennictwa 

The current possibilities of application of Integra® DRT as a template for skin regeneration in wound healing – the summary of own experiences and the literature review


Jacek Puchała | Michał Nessler | Anna Chrapusta | Justyna Drukała

Leczenie Ran 2010;7(3–4):55–62

 

 

Zastosowanie preparatów antyseptycznych zawierających dichlorowodorek oktenidyny w pielęgnacji i leczeniu zakażeń stopy cukrzycowej zgodnie z koncepcją TIME 

Use of antiseptics based on octenidine hydrochloride in the management of diabetic foot infections according to the TIME concept


Bożena Mospan

Leczenie Ran 2010;7(3–4):63–69

 

 

Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn 

Analysis of selected factors predisposing to pressure ulcer development


Katarzyna Cierzniakowska | Anna Łabuńska | Maria T. Szewczyk | Aleksandra Popow | Arkadiusz Jawień

Leczenie Ran 2010;7(3–4):71–77

 

 

Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn


Maria T. Szewczyk1,2 | Maciej Sopata3 | Arkadiusz Jawień2 | Katarzyna Cierzniakowska1,2 | Justyna Cwajda-Białasik1  | Marek Kucharzewski4 | Maria Kózka5 | Lucyna Kiełbasa6 | Joanna Stafiej7 | Karolina Pietras1S | Aleksandra Popow1 | Lidia Harenda8 | Grażyna Wawrzyńska9 | Anna Łabuńska2 | Renata Wasik10 | Danuta Miałkowska11 | Paulina Mościcka2  | Elżbieta Mierzejewska12 | Maria Burzyńska12 | Gabriela Marek13  | Agnieszka Babińska14 | Elżbieta Brzozowska15 | Wioletta Dwojak16  | Gabriela Chmiel17 | Elżbieta Mrozińska17 | Brygida Zwierzchowska18  |  Anna Gabrielczak18 | Irena Pawłowska19 | Czesława Kiełpikowska20 | Renata Śliwińska21 | Sławomira Michalak2 | Helena Pietroń22 | Bogdan Koziarski23

Leczenie Ran 2010;7(3–4):79–106