Leczenie Ran 2017;14(4):123–172

Ocena i monitorowanie ryzyka rozwoju odleżyn według skali Norton u chorych hospitalizowanych w czterech oddziałach szpitalnych

Assessment and monitoring the risk of bedsores development according to the Norton scale among patients hospitalized in four hospital wards


Aleksandra Popow | Maria T. Szewczyk | Katarzyna Cierzniakowska | Elżbieta Kozłowska | Paulina Mościcka | Justyna Cwajda-Białasik

Leczenie Ran 2017;14(4):123–128

 

Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat gojenia i leczenia ran


Elżbieta Walewska | Lucyna Ścisło | Ada Caputa | Antoni M. Szczepanik

Leczenie Ran 2017;14(4)129-134

 

Potencjalna rola greliny w leczeniu ran

Prospective role of ghrelin in wound healing


Kinga Szczerba | Michał Janerka | Paweł Jonczyk | Magdalena Potempa | Beata Kandefer | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2017;14(4):135–139

 

Zastosowanie opatrunków w leczeniu ran przewlekłych powikłanych infekcją wywołaną przez drobnoustroje w formie biofilmowej

Application of dressings for treatment of chronic wounds protracted with infection caused by biofilm microorganisms


Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka

Leczenie Ran 2017;14(4):141–144

 

Nowa metoda leczenia i oczyszczania trudno gojących się ran

A new method of treatment and debridement of chronic wound


Maciej Sopata1 | Tomasz Banasiewicz2 | Marek Kucharzewski3 | Maria T. Szewczyk4 | Marzenna Bartoszewicz5 | Marcin Gabriel 6 | Michał-Goran Stanišić6 | Grzegorz Krasowski7 | Marcin Malka8 | Arkadiusz Jawień9

Leczenie Ran 2017;14(4):145–148

 

Rola miodu w procesie gojenia ran

The role of honey in the process of wound healing


Katarzyna Wilemska-Kucharzewska1 | Mateusz Klimek2 | Ewa Rojczyk3 | Marek Kucharzewski3 | Mateusz Sopata 4

Leczenie Ran 2017;14(4):149–156

 

Komplikacje w procesie gojenia rany po aplikacji przeszczepu skórnego – opis przypadków


Kinga Szczerba1 | Michał Janerka1 | Paweł Jonczyk2 | Magdalena Potempa2 | Beata Kandefer2 | Marek Kucharzewski3

Leczenie Ran 2017;14(4):157–163

 

Historia medycyny ratunkowej – od początków do czasów współczesnych

History of emergency medicine – from its beginning to the present


Wiesław Zielonka1,2 | Beata Łabowicz3 | Marek Kucharzewski4

Leczenie Ran 2017;14(4):167–171