Chirurgia plastyczna jest wybitną dziedziną medycyny, umożliwiającą przekraczanie granic anatomii w celu jej odtworzenia. Taka wiedza i umiejętności pomagają  zrekonstruować uszkodzone kompleksy tkankowe, wyleczyć skrajne oparzenia lub poprawić wygląd zarówno dziecka z wadą wrodzoną, jak i osoby walczącej z nieubłagalnym upływem czasu. Tego typu cenne i unikalne umiejętności wymagają pielęgnowania, kultywowania i szacunku. Żeby wartości te mogły być docenione,  środowisko chirurgów plastycznych musi być zintegrowane i silne. Silne swoją unikalnością, a przez to nadzwyczajnością. Obrona i umacnianie tejże specjalności jest jednym ze sztandarowych celów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Mając na celu względy edukacyjne i integracyjne oraz chęć wyróżnienia i wyodrębnienia tej działalności, powołano do życia czasopismo Chirurgia Plastyczna i Oparzenia.

Wersja pierwotna: forma drukowana

ISSN 2300-7893 

e-ISSN 2391-7989 

Nakład: 1200

Częstotliwość: kwartalnik

Prenumerata pisma

Przejdź do księgarni

Oficjalne pismo naukowe

Ocenione przez MNiSZW za rok 2015


Bazy indeksacyjne


Index Copernicus
Polska Bibliografia Lekarska

AKTUALNOŚCI

Zgłosiłeś manuskrypt do publikacji?

Przejdź na stronę ze statusami i sprawdź na jakim etapie pracy redakcyjnej jest Twój manuskrypt!

Sprawdź status swojej pracy