XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń

logo

Więcej

Chirurgia plastyczna jest wybitną dziedziną medycyny, umożliwiającą przekraczanie granic anatomii w celu jej odtworzenia. Taka wiedza i umiejętności pomagają  zrekonstruować uszkodzone kompleksy tkankowe, wyleczyć skrajne oparzenia lub poprawić wygląd zarówno dziecka z wadą wrodzoną, jak i osoby walczącej z nieubłagalnym upływem czasu. Tego typu cenne i unikalne umiejętności wymagają pielęgnowania, kultywowania i szacunku. Żeby wartości te mogły być docenione,  środowisko chirurgów plastycznych musi być zintegrowane i silne. Silne swoją unikalnością, a przez to nadzwyczajnością. Obrona i umacnianie tejże specjalności jest jednym ze sztandarowych celów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Mając na celu względy edukacyjne i integracyjne oraz chęć wyróżnienia i wyodrębnienia tej działalności, powołano do życia czasopismo Chirurgia Plastyczna i Oparzenia.

Wersja pierwotna: forma drukowana

ISSN 2300-7893 

e-ISSN 2391-7989 

Nakład: 1200

Częstotliwość: kwartalnik

Prenumerata pisma

Przejdź do księgarni

Oficjalne pismo naukowe

Ocenione przez MNiSZW za rok 2015


Bazy indeksacyjne


Index Copernicus
Polska Bibliografia Lekarska

Oparzenia 2016

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, która odbędzie się w dniach 6–8 października 2016 roku w Zakopanem. Miejscem obrad będzie ponownie malowniczo położony Hotel Mercury Kasprowy, który zagwarantuje uczestnikom nie tylko komfortową salę konferencyjną, lecz także szereg wydarzeń fakultatywnych. Szczególnie zapraszam wszystkich uczestników na ogłoszenie wyników pracy członków wielodyscyplinarnej Komisji Ekspertów Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń ds. procedur leczenia oparzeń w Polsce, która ukończy ponad dwuletnie działania prowadzące do opracowania procedur postępowania w oparzeniach. Procedury postępowania w oparzeniach będą tematem przewodnim naszej konferencji, tym bardziej mam nadzieję, że wzbudzą zainteresowanie szerokiego grona lekarzy i pielęgniarek z całego kraju zajmujących się tą trudną i ważną tematyką.
Więcej

Bezpłatny dostęp do pełnej treści wszystkich artykułów

Z myślą o czytelnikach, pracownikach naukowych, studentach oraz wszystkich tych, którzy nieustannie poszukują dostępu do publikacji podnoszących kwalifikacje codziennej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej – wydawnictwo Evereth udziela bezpłatnego wglądu do treści wszystkich artykułów wydawanych przez siebie czasopism, opublikowanych w formie elektronicznej na stronach internetowych pism.Obecnie Wydawnictwo udziela dostępu do artykułów wydawanych od 2013 roku, jednocześnie zaznaczając, że bezpłatny dostęp już wkrótce zostanie poszerzony o wszystkie prace, w tym z lat minionych, publikowanych w czasopismach Evereth Publishing.
Więcej

Zgłosiłeś manuskrypt do publikacji?

Przejdź na stronę ze statusami i sprawdź na jakim etapie pracy redakcyjnej jest Twój manuskrypt!

Sprawdź status swojej pracy