Chirurgia Plastyczna i Oparzenia

Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Chirurgia plastyczna jest wybitną dziedziną medycyny, umożliwiającą przekraczanie granic anatomii w celu jej odtworzenia. Taka wiedza i umiejętności pomagają  zrekonstruować uszkodzone kompleksy tkankowe, wyleczyć skrajne oparzenia lub poprawić wygląd zarówno dziecka z wadą wrodzoną, jak i osoby walczącej z nieubłagalnym upływem czasu. Tego typu cenne i unikalne umiejętności wymagają pielęgnowania, kultywowania i szacunku. .Obrona i umacnianie specjalności, jaką jest chirurgia plastyczna, jest jednym ze sztandarowych celów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Mając na celu względy edukacyjne i integracyjne oraz chęć wyróżnienia i wyodrębnieniatejże działalności,  powołano do życia nowe czasopismo medyczne.

Czasopismo  obejmuje i integruje na swoich łamach takie dziedziny jak: chirurgia plastyczna, rekonstrukcyjna, chirurgia ręki, mikrochirurgia, chirurgia wad wrodzonych, leczenie oparzeń oraz chirurgia estetyczna. Zapraszamy wszystkich do podzielenia się swoimi doświadczeniami, sukcesami, jak i porażkami. Aktywny udział w naszym przedsięwzięciu uznam jako wyraz akceptacji i wsparcia dla projektu oraz umacniania chirurgii plastycznej w naszym kraju.

„Chirurgia Plastyczna i Oparzenia” według nowych kryteriów oceny, może poszczycić się 6 punktami w ocenie MNiSzW za rok 2016.

Wersja pierwotna: forma drukowana

ISSN 2300-7893 

e-ISSN 2391-7989

Nakład: 1200

Częstotliwość: kwartalnik

Oficjalne pismo naukowe

ptlo_logo

ptchrie_logo

ptchju_logo

Ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ocena Index Copernicus na przestrzeni lat

MNiSzW 2015

MNiSzW 2016

ICV 2014

ICV 2015