Chirurgia Plastyczna i Oparzenia

Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Redaktor Zarządzający

Mariola Piotrowska
Evereth Publishing Sp. z o.o.
Tel.: (22) 813 21 92
Fax: (22) 213 96 17

Redaktor prowadzący i językowy

Dorota Zwierzchowska
Evereth Publishing Sp. z o.o.
Tel.: (22) 813 21 92
Fax: (22) 213 96 17

Zezwolenia

Korespondencję w sprawie zezwoleń na przedruk całości lub wybranej części periodyku prosimy kierować do:
Mariola Piotrowska
Evereth Publishing Sp. z o.o.
Tel.: (22) 813 21 92
Fax: (22) 213 96 17

Suplementy

Redakcja i Wydawca Chirurgii Plastycznej i Oparzeń zapraszają do współpracy przy publikacji suplementów tematycznych i materiałów konferencyjnych. Wydania takie są zamawiane i w pełni finansowane przez zlecające instytucje naukowe bądź komercyjne. Zamawiane nakłady są przekazywane do indywidualnej dystrybucji zainteresowanych lub wysyłane do wszystkich prenumeratorów czasopisma.

Reprinty komercyjne

Firmy zainteresowane zakupieniem reprintów z artykułów publikowanych na łamach Chirurgii Plastycznej i Oparzeń prosimy o kontakt z:
Krzysztof Nowiński
Evereth Publishing Sp. z o.o.
Tel.: (22) 813 21 92
Fax: (22) 213 96 17

Ogłoszenia reklamowe

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia zamieszcza płatne ogłoszenia reklamowe. Cennik zamieszczenia reklam dostępny jest u Wydawcy. Szczegółowych informacji udziela:
Krzysztof Nowiński
Evereth Publishing Sp. z o.o.
Tel.: (22) 813 21 92
Fax: (22) 213 96 17

Nota

Copyright by Evereth Publishing Sp. z o.o., Warszawa, 2010-2015 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody Evereth Publishing Sp. z o.o. Wydawca i Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. Poglądy wyrażane na łamach czasopisma są wyłącznie poglądami Autorów i nie mogą być utożsamiane z poglądami Redakcji i Wydawcy.
Wersja pierwotna: forma drukowana
ISSN 2300-7893
eISSN 2391-7989
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 1200

Ocena MNiSzW, Systemy cytowań, Punkty edukacyjne

Chirurgia Plastyna i Oparzenia jest indeksowana w: Index Copernicus, EBSCO Discovery Service, Academic Search International, Polskiej Bibliografii Lekarskiej i w bazie Crossref oraz ocenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 6 punktów za 2015 rok.