Z problematyką zakażeń zmagają się na co dzień lekarze różnych specjalności i właśnie im chcielibyśmy zadedykować łamy „Forum Zakażeń” – skupiając w Radzie Naukowej szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Liczymy na wieloośrodkową i interdyscyplinarną współpracę oraz integrację wszystkich środowisk medycznych.
Chcielibyśmy, aby na naszych łamach były prezentowane kluczowe wytyczne dotyczące postępowania, a także zderzały się poglądy dotyczące zjawisk wywołanych przez różne postacie zakażeń i metod ich leczenia. Gorąco zachęcamy do zgłaszania prac oryginalnych, poglądowych i przeglądowych oraz komentarzy i listów do Redakcji dotyczących bieżących problemów i wydarzeń. Chcielibyśmy także, by wydania suplementarne naszego dwumiesięcznika towarzyszyły ważnym wydarzeniom i konferencjom naukowym.
Jednakże to nie tylko my – Redakcja – chcemy mieć ostateczny wpływ na kształt czasopisma. Wierzymy, że Szanowni Państwo – Czytelnicy, Autorzy, Rada Naukowa i Recenzenci – sami przyczynią się do ukształtowania wizerunku czasopisma, które będzie wsparciem i dużą pomocą w rozwiązywaniu problemów i trudnych decyzji w codziennej praktyce.

Wersja pierwotna: forma drukowana

ISSN 2082-0623 (wersja drukowana)

e-ISSN 2084-4174 (wersja on-line)

AKTUALNOŚCI

Oficjalne pismo naukowe

Pismo pod patronatem

Ocenione przez MNiSZW za rok 2015

Indeksowanie:

Index Copernicus

Polska Bibliografia Lekarska

Prenumerata pisma

Przejdź do księgarni

Zgłosiłeś manuskrypt do publikacji?

Przejdź na stronę ze statusami i sprawdź na jakim etapie pracy redakcyjnej jest Twój manuskrypt!

Sprawdź status swojej pracy