Z problematyką zakażeń zmagają się na co dzień lekarze różnych specjalności i właśnie im chcielibyśmy zadedykować łamy „Forum Zakażeń” – skupiając w Radzie Naukowej szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Liczymy na wieloośrodkową i interdyscyplinarną współpracę oraz integrację wszystkich środowisk medycznych.
Chcielibyśmy, aby na naszych łamach były prezentowane kluczowe wytyczne dotyczące postępowania, a także zderzały się poglądy dotyczące zjawisk wywołanych przez różne postacie zakażeń i metod ich leczenia. Gorąco zachęcamy do zgłaszania prac oryginalnych, poglądowych i przeglądowych oraz komentarzy i listów do Redakcji dotyczących bieżących problemów i wydarzeń. Chcielibyśmy także, by wydania suplementarne naszego dwumiesięcznika towarzyszyły ważnym wydarzeniom i konferencjom naukowym.
Jednakże to nie tylko my – Redakcja – chcemy mieć ostateczny wpływ na kształt czasopisma. Wierzymy, że Szanowni Państwo – Czytelnicy, Autorzy, Rada Naukowa i Recenzenci – sami przyczynią się do ukształtowania wizerunku czasopisma, które będzie wsparciem i dużą pomocą w rozwiązywaniu problemów i trudnych decyzji w codziennej praktyce.

Wersja pierwotna: forma drukowana

ISSN 2082-0623 (wersja drukowana)

e-ISSN 2084-4174 (wersja on-line)

Prenumerata pisma

Przejdź do księgarni

Oficjalne pismo naukowe

Pismo pod patronatem

Ocenione przez MNiSZW za rok 2015

Indeksowanie:

Index Copernicus

Polska Bibliografia Lekarska

Zaproszenie do udziału w kolejnej edycji Akcji szkoleniowo-edukacyjnej „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym”

Kampania Szkoleniowo-Edukacyjna „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym”, organizowana przez firmę Medilab Sp. z o.o., jest skierowana do personelu lekarskiego, pielęgniarskiego oraz innych grup zawodowych, które poprzez prawidłową higienę i pielęgnację rąk mogą przyczynić się do zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 15 listopada 2015 roku ruszyła kolejna edycja cyklu szkoleń w ramach kampanii.
Więcej

Dzień Higieny Rąk

Z przyjemnością informujemy, że dwumiesięcznik Forum Zakażeń został patronatem medialnym konferencji „Dzień Higieny Rąk”, która odbędzie się 23 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
www.higienarak.pl

Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym

Serdecznie zapraszamy personel medyczny do wzięcia udziału w akcji szkoleniowo-edukacyjnej „Zamknij drzwi zakażeniom medycznym”. W związku z potrzebą uświadamiania i nauczania o konieczności higieny i pielęgnacji rąk, firma Medibal Sp. z o.o. wraz z partnerami organizuje już II edycję kampanii, której hasłem przewodnim będzie „Prawidłowa higiena i pielęgnacja rąk jako element skutecznej profilaktyki zakażeń”.
Więcej

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych objęło patronatem Forum Zakażeń

Z przyjemnością informujemy, że do grona instytucji obejmujących patronatem dwumiesięcznik Forum Zakażeń dołączyło Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. Wierzymy, że szczególnie nobilitująca, współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych będzie źródłem wielu wspólnych inicjatyw dydaktycznych.
Więcej

Zgłosiłeś manuskrypt do publikacji?

Przejdź na stronę ze statusami i sprawdź na jakim etapie pracy redakcyjnej jest Twój manuskrypt!

Sprawdź status swojej pracy