O Forum Zakażeń

Interdyscyplinarnym dwumiesięczniku naukowym
Indeksowane w:

CINAHL/EBSCO

Index Copernicus

Polskiej Bibliografii Lekarskiej

Crossref

“Forum Zakażeń” to interdyscyplinarne czasopismo, które traktuje problematykę zakażeń w szerokim pojęciu. Jak wiadomo, zakażenia mogą być wywołane przez wiele mikroskopijnych patogenów, tj. wirusy, bakterie czy grzyby. Z większością z nich dzisiejsza medycyna potrafi już walczyć, pozostałe zaś w dalszym ciągu stanowią niemałe wyzwanie dla współczesnej nauki. Przez wieki zagrożenia z powodu chorób zakaźnych przybierały oblicze epidemii, pandemii – charakteryzujących się jedną, typową postacią kliniczną, o gwałtownym przebiegu i szybkim rozprzestrzenianiu się. Dzisiaj to nie zjadliwość drobnoustroju wyznacza postać zakażenia, na nowy obraz zakażeń wpływa ciągły rozwój cywilizacji i dynamiczny postęp medycyny, inwazyjność terapii, a także ciągła selekcja opornych drobnoustrojów. Na co dzień spotykamy wiele postaci zakażeń, począwszy od zwykłego przeziębienia, poprzez zapalenie oskrzeli, płuc, a skończywszy na bezpośrednio groźnych dla życia, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych czy wywołanym przez bakterie i wirusy zapaleniu wsierdzia. Z problematyką zakażeń zmagają się na co dzień lekarze różnych specjalności i właśnie im chcielibyśmy zadedykować łamy „Forum Zakażeń” – skupiając w Radzie Naukowej szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Liczymy na wieloośrodkową i interdyscyplinarną współpracę oraz integrację wszystkich środowisk medycznych. Na naszych łamach są prezentowane kluczowe wytyczne dotyczące postępowania, a także zderzają się poglądy dotyczące zjawisk wywołanych przez różne postacie zakażeń i metod ich leczenia. Gorąco zachęcamy do zgłaszania prac oryginalnych, poglądowych i przeglądowych oraz komentarzy i listów do Redakcji dotyczących bieżących problemów i wydarzeń. Wydania suplementarne naszego dwumiesięcznika towarzyszą ważnym wydarzeniom i konferencjom naukowym. Jednakże to nie tylko my – Redakcja – chcemy mieć ostateczny wpływ na kształt czasopisma. Wierzymy, że  Państwo – Czytelnicy, Autorzy, Rada Naukowa i Recenzenci –  w znacznej mierze będą przyczyniać się  do ukształtowania wizerunku czasopisma, które będzie wsparciem i dużą pomocą w rozwiązywaniu problemów i trudnych decyzji w codziennej praktyce.

“Forum Zakażeń” w nakładzie 6000 egzemplarzy trafia bezpłatnie do członków afiliowanych Towarzystw oraz towarzyszy uczestnikom ogólnopolskich konferencji tematycznych. 

Wersja pierwotna: forma drukowana

ISSN 2082-0623 

e-ISSN 2084-4174 

Nakład: 6000

Częstotliwość: dwumiesięcznik

Oficjalne pismo naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej

tmk_logo

Pismo pod patronatem:

ptlr_afiliacje

ptmr_logo

pspe_afiliacje

logo_ster

logo PTEiLChZ 2

Logo AIDS z czarnymi napisami

Liczba prac opublikowanych na łamach Forum Zakażeń na przestrzeni lat

2012

2013

2014

2015

Ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ocena Index Copernicus na przestrzeni lat

MNiSzW 2015

MNiSzW 2016

ICV 2014

ICV 2015