Forum Zakażeń

Interdyscyplinarny dwumiesięcznik naukowy

 

Redaktor Naczelny
Marzenna Bartoszewicz

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel./Fax: (71) 784 05 10
redakcja@forumzakazen.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
Beata Kowalska-Krochmal

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel./Fax: (71) 784 05 10
redakcja@forumzakazen.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
Beata Mączyńska

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel./Fax: (71) 784 05 10
redakcja@forumzakazen.pl

Sekretarz Redakcji
Adam Junka

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel./Fax: (71) 784 05 10
redakcja@forumzakazen.pl

Konsultant ds. statystyki
Andrzej Tukiendorf

Pracownia Biostatystyki Klinicznej
Zakład Radioterapii
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
a.tukiendorf@po.opole.pl

Dr n. med. Anna Chrapusta, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera W Krakowie

Dr n. med. Grzegorz Ciesielski, University of Tampere, Institute of Biomedical Technology

Dr Adam Domanasiewicz, Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Oddział Chirurgi Ogólnej

Prof. Stefania Giedrys-Kalemba, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii

Dr n. med. Mirosława Malara, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof.Andrzej Gładysz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych

Prof. Grażyna Gościniak, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Mikrobiologii

Prof. Andrzej Horban, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Prof. Jacek Imiela, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

Prof. Andrzej Jankowski, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

Prof. Arkadiusz Jawień, Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Jurasza, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Dr n. med. Mariusz Kózka, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Klinika Chirurgii

Prof. Tomasz Kręcicki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Prof. Wojciech Kustrzycki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Chirurgii Serca

Dr. n. med. Krzysztof Kuszewski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego,  Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa

Prof. Andrzej Kübler, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Prof. Sławomir Majewski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Wenerologii

Prof. Joanna Narbutt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  Klinika Dermatologii i Wenerologii

Prof. Georg Peters, University of Münster, Institut of Medical Microbiology

Prof. Tadeusz Płusa, Wojskowy Instytut Medyczny w Waszawie, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Prof. Anna Przondo-Mordarska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Mikrobiologii

Prof. Stefan Sajdak, Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Ginekologii Operacyjnej

Prof. Krzysztof Simon, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, I Oddział Chorób Zakaźnych

Prof. Jadwiga Snarska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Chirurgii

Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Maria T. Szewczyk, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Prof. Maciej Wilczak,  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Edukacji Medycznej

Prof. Wojciech Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Naczyniowej

Dr. n. med. Kamil Wolyniec, University of Mellbourne, Sir Peter MacCallum Department of Oncology, Austrialia

Dr. n. med. Marzena Zielińska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dorota Zwierzchowska

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa