Sprawdź status pracy

Zeszyt

Rocznik

„Krwioplucie jako wspólny objaw zapalenia płuc i guza płuca niewidocznego w badaniu radiologicznym klatki piersiowej – opis przypadku”

Marzena Cieślińska, Magdalena Grzesik, Marek Kot

  • 100%

„Diagnostyka patogenów wywołujących biegunki szpitalne”

Monika Pomorska-Wesołowska

  • 55%

„Powikłane, trudno gojące się głębokie zakażenie rany mostka u pacjenta po CABG leczone wieloma metodami – opis przypadku”

Szymon Świątek, Joanna Błaszak, Karol Buszkiewicz, Cezary Danielecki, Paweł Bugajski

  • 15%

„Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego zdiagnozowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym”

Grzegorz Ziółkowski, Iwona Pawłowska, Jolanta Grabowska-Markowska

  • 15%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Left Menu Icon