Sprawdź status pracy

Zeszyt

Rocznik

„Krwioplucie jako wspólny objaw zapalenia płuc i guza płuca niewidocznego w badaniu radiologicznym klatki piersiowej – opis przypadku”

Marzena Cieślińska, Magdalena Grzesik, Marek Kot

 • 100%

„Diagnostyka patogenów wywołujących biegunki szpitalne”

Monika Pomorska-Wesołowska

 • 100%

„Powikłane, trudno gojące się głębokie zakażenie rany mostka u pacjenta po CABG leczone wieloma metodami – opis przypadku”

Szymon Świątek, Joanna Błaszak, Karol Buszkiewicz, Cezary Danielecki, Paweł Bugajski

 • 100%

„Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego zdiagnozowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym”

Grzegorz Ziółkowski, Iwona Pawłowska, Jolanta Grabowska-Markowska

 • 100%

„Wpływ TNF-α na poziom adhezji i inwazji szczepów Escherichia coli w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna”

Anna Duda-Madej, Michał Turniak, Urszula Kasprzykowska, Barbara Pawłowska, Beata Sobieszczańska

 • 100%

„Przedwczesne pęknięcie błon płodowych o etiologii infekcyjnej – opis przypadku”

Anna Mroczek, Kamil Bałabuszek, Agnieszka Sikora, Marta Pawlicka, Anna Sikora

 • 100%

„Mikrobiota pochwy a poród przedwczesny”

Kamil Bałabuszek, Marta Pawlicka, Anna Mroczek, Łukasz Pietrzyński, Agnieszka Sikora

 • 100%

„Nosicielstwo wybranych patogenów alarmowych u pacjentów z chorobami krwi hospitalizowanych w szpitalu klinicznym”

Olga Saran, Danuta Bieńko, Agnieszka Milner, Beata Sulik-Tyszka, Marta Wróblewska

 • 100%

„Eradykacja szczepów MRSA u pacjentów hospitalizowanych “

Karolina Dydak, Monika Oleksy, Marzenna Bartoszewicz

 • 100%

„Bezpieczeństwo terapii infuzyjnej – jak definiowany i rozumiany jest zamknięty i otwarty system infuzyjny”

Maria Budnik-Szymoniuk, Natalia Jelonek, Agnieszka Pluta, Paulina Juszczakiewicz , Julianna Pałka, Adrian Bryła, Elżbieta Michalska

 • 15%

„Powikłania infekcyjne po implantacji urządzeń do stałej stymulacji serca”

Izabela Wojarska

 • 15%

„Sprzęt jednorazowego użytku: wymagania, cechy”

Maria Budnik-Szymoniuk, Karolina Kieres, Adrian Bryła, Joanna Zmarzlak, Agnieszka Pluta, Paulina Juszczakiewicz, Julianna Pałka, Elżbieta Michalska

 • 15%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Left Menu Icon