Zeszyt

Rocznik

„Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna”

Anna Pudelewicz, Monika Lisiecka

 • 100%

„Stosowanie rekomendacji EUCAST do interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości  – aktualny stan wiedzy ”

Dorota Żabicka

 • 85%

„Ryzyko zakażeń wynikające z nieprawidłowego przygotowania i zastosowania instrumentarium chirurgicznego”

Maria Ciuruś

 • 100%

„Diagnostyka patogenów wywołujących biegunki szpitalne”

Monika Pomorska-Wesołowska

 • 25%

„Procedury przerywające drogi transmisji bakterii opornych na antybiotyki. Część 1 – izolacja pacjenta, badania przesiewowe, higiena rąk”

Katarzyna Jermakow, Małgorzata Fleischer, Magdalena Pajączkowska

 • 100%

„Zapobieganie zakażeniom poprzez stosowanie procedur higienicznych”

Beata Denisiewicz

 • 55%

„Problemy terapeutyczne w leczeniu zapalenia płuc wywołanego opornym na kolistynę szczepem Acinetobacter baumanii –opis przypadku leczonego w oddziale intensywnej terapii”

Stanisław Rojek, Wiesława Duszyńska

 • 85%

„Zaburzenia flory jelitowej – schorzenia u ludzi”

Magdalena Frej-Mądrzak, Małgorzata Jeziorek, Jolanta Sarowska, Agnieszka Jama-Kmiecik, Irena Choroszy-Król

 • 55%

„Monitorowanie majaczenia stanu ciężkiego we wczesnej diagnostyce infekcji – opis przypadku skutecznego zastosowania dalbawancyny w leczeniu ciężkiej infekcji skóry i tkanki podskórnej”

Katarzyna Kotfis

 • 55%

„Szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi po nowelizacji Ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych do Ustawy”

Anna Ziółko

 • 55%

„Liczba limfocytów jako czynnik prognostyczny nasilenia objawów w mononukleozie”

Grażyna Biesiada, Katarzyna Stażyk, Michał Jędrychowski, Agnieszka Cholewczuk, Małgorzata Werynowska, Aleksandra Dudek, Agnieszka Chochla,  Olga Ciotucha,  Jacek Czepiel, Aleksander Garlicki

 • 85%

„Leczenie przeciwwirusowe grypy”

Andrzej Załęski, Ernest Kuchar

 • 55%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Zgłoś pracę