„Leczenie Ran” to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Pismo zostało powołane do życia wraz z powstaniem Towarzystwa w 2004 roku i stanowi pierwsze w Polsce czasopismo szeroko poświęcone zagadnieniom i problematyce leczenia ran o różnej etiologii.

„Leczenie Ran” jest  bardzo ważnym elementem  działalności dydaktycznej Towarzystwa oraz platformą interdyscyplinarnej dyskusji naukowej.

Wersja pierwotna: forma drukowana

ISSN 1733-4101

e-ISSN 1733-7607

Nakład: 3000

Częstotliwość: kwartalnik

Prenumerata pisma

Przejdź do księgarni

Oficjalne pismo naukowe

Ocenione przez MNiSZW za rok 2015

Indeksowanie

Index Copernicus

Polska Bibliografia Lekarska

AKTUALNOŚCI

Zgłosiłeś manuskrypt do publikacji?

Przejdź na stronę ze statusami i sprawdź na jakim etapie pracy redakcyjnej jest Twój manuskrypt!

Sprawdź status swojej pracy