Wideorelacja z I Forum Leczenia Ran

or

Emocje po I Forum Leczenia Ran jeszcze nie opadły. Prezentujemy film z pierwszej edycji tej niezwykłej konferencji. Zapraszamy do obejrzenia materiału na naszym kanale na YouTube!

12-14 października 2017 roku w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem odbyła się pierwsza konferencja z cyklu Forum Leczenia Ran – autorskiego wydarzenia Evereth Publishing. Konferencja zebrała ponad 600 uczestników i była nowoczesnym, interdyscyplinarnym spotkaniem dotyczącym leczenia ran.

Więcej informacji: tutaj.

I Forum Leczenia Ran – premiera cyklu interdyscyplinarnych konferencji

12-14 października 2017 roku w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem odbyła się pierwsza konferencja z cyklu Forum Leczenia Ran – autorskiego wydarzenia Evereth Publishing. Konferencja zebrała ponad 600 uczestników i była nowoczesnym, interdyscyplinarnym spotkaniem dotyczącym leczenia ran.

Pierwszy autorski interdyscyplinarny cykl konferencji

Evereth Publishing zorganizowało już ponad 35 konferencji w branży medycznej. Na kanwie doświadczeń i setek rozmów z uczestnikami wyrosła świadomość o potrzebie stworzenia konferencji łączącej wokół jednej tematyki osoby różnej specjalności, które w atmosferze naukowego zrozumienia podzielą się wiedzą i rozwiną swoje kompetencje. Ponieważ tematyka leczenia ran w szczególnym stopniu wymaga interdyscyplinarnej perspektywy, to właśnie tej problematyce Prezes Evereth Publishing, Mariola Piotrowska, postanowiła poświęcić pierwszy autorski interdyscyplinarny cykl konferencji.

Ponad 600 uczestników

I Forum Leczenia Ran zgromadziło ponad 600 uczestników, którzy brali udział w ciekawych, merytorycznych wykładach, panelach dyskusyjnych i wyjątkowo licznych, angażujących warsztatach. Zwłaszcza dzięki tym ostatnim – I Forum Leczenia Ran było miejscem, w którym nie tylko można było podzielić się wiedzą, ale również nauczyć się wielu praktycznych
w zawodzie pielęgniarki i lekarza umiejętności.

Merytoryczne wykłady

Konferencję otworzył dr hab. Marek Kucharzewski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Wśród tematów wykładów pojawiły się między innymi nowe metody leczenia ran przewlekłych (prof. dr hab. n. med. dr h. c. mult. Aleksander Sieroń), replantacje ręki i kończyny górnej jako szczególne wyzwanie w leczeniu ran pourazowych (dr n. med. Anna Chrapusta), terapia podciśnieniowa w ranie zakażonej (m.in. prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz), nowoczesne wieloaspektowe leczenie stopy cukrzycowej (dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska), pułapki w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni (dr hab. n. med. Marek Kucharzewski) czy skuteczne sposoby łączenia terapii w leczeniu ran (Meghan Hunter z Wielkiej Brytanii).

Fascynujące panele dyskusyjne

Panele dyskusyjne I Forum Leczenia Ran cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Pierwszy panel dotyczył prawidłowego postępowania na różnych etapach ran zakażonych i niezakażonych (prof. dr hab. n.med. Marzenna Bartoszewicz, dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal). Panel ów dzielił się na dwie części: teoretyczną (wykładową) i praktyczną. Przed rozpoczęciem konferencji osoby zainteresowane mogły przesyłać do prowadzących swoje pytania i wątpliwości, a rozwiązania tych konkretnych problemów były prezentowane właśnie podczas panelu prof. dr hab. n. med. Marzenny Bartoszewicz i dr n. med. Beaty Kowalskiej-Krochmal.

Kolejny ciekawy panel dotyczył diagnostyki ran o różnej etiologii metodą termograficzną (dr inż. Wojciech Jan Karwowski, dr hab. n. med. Marek Kucharzewski,  dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska) – to spotkanie wzbudziło także duże zainteresowanie wśród uczestników, ponieważ nie dość, że na potrzeby tego panelu została sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych specjalna kamera do obrazowania termograficznego, to jeszcze w prezentacji możliwości tego sprzętu brali udział prawdziwi pacjenci.

Trzeci, także niezwykle ciekawy, panel traktował o platformie telemedycznej jako efektywnym narzędziu wsparcia w leczeniu ran (prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz).

Bogate tematycznie warsztaty praktyczne

I Forum Leczenia Ran to także rekordowo liczba warsztatów praktycznych. Wśród ich tematów w programie konferencji uczestnicy mogli znaleźć między innymi: zastosowanie metody podciśnieniowej w leczeniu ran, leczenie ran trudno gojących się, przygotowanie rany zainfekowanej do przeszczepu epidermalnego, oczyszczanie ran czy kompresjoterapia. Firmy prowadzące warsztaty wykazały się często dużą kreatywnością w tworzeniu zadań dla uczestników, po to by z każdego warsztatu goście mogli wynieść nowe praktyczne umiejętności.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także wystawy firm farmaceutycznych, gdzie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie leczenia ran trudno gojących się.

Kliknij TUTAJ aby obejrzeć całą fotorelację na naszym Facebooku.

cupZŁOTY SPONSOR KONFERENCJI –

convatec

GALERIA

Wyniki ewaluacji Index Copernicus za rok 2015

Znane już są wyniki ewaluacji czasopism naukowych Index Copernicus za rok 2015. Miło nam poinformować, że wszystkie dotychczas wydawane tytuły zanotowały wyraźne wzrosty!

„Leczenie Ran” w nowej ocenie MNiSzW

Szanowni Państwo,

Drodzy Autorzy i Czytelnicy,

Niezmiernie miło nam poinformować, że czasopismo „Leczenie Ran” w obecnej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku uzyskało 6 punktów, co daje ocenę o 1 punkt wyższą w stosunku do poprzedniej.

czytaj dalej…

Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w latach 2015–2018

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran wskazało podczas V Kongresu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran skład Zarządu na kadencję 2015–2018. W skład Zarządu weszli:

Dr hab. n. med. Maciej Sopata – Prezes
Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski – Wiceprezes
Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska – Sekretarz
Mgr Irena Samson – Skarbnik
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień – Członek Zarządu
Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk – Członek Zarządu
Zofia Augusewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Mariusz Kózka – Członek Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Paulina Mościcka – Członek Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro – Członek Komisji Rewizyjnej

Gratulujemy Elektom!

„Leczenie Ran” w nowej ocenie MNiSzW

Z wielką radością i satysfakcją zawiadamiamy, że zgodnie z aktualną oceną czasopism naukowych MNiSzW, opublikowaną w dniu 17 grudnia 2013, kwartalnik „Leczenie Ran” odnotował wzrost w ocenie merytorycznej o 1 punkt, uzyskując sumaryczną ocenę 5 punktów za publikację pracy w naszym czasopiśmie.

Dziękujemy Autorom, Czytelnikom za zaufanie i dotychczasową współpracę.

Naszym celem jest stałe dążenie do podwyższania standardów jakości naukowej pisma, ale to Państwo – Szanowni Autorzy, kształtują tę jakość, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Redakcja i Wydawca

Oparzenia 2013

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że na mocy umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Leczenia Oparzeń zespołowi Evereth Publishing została powierzona pełna organizacja XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń pt. „Oparzenia 2013:  Polska – Rosja – Białoruś – Ukraina”, która odbędzie w dniach 21-23 listopada 2013 roku w Zakopanem.

czytaj dalej…

Bezpłatny dostęp do pełnej treści wszystkich artykułów

Szanowni Państwo,

z myślą o czytelnikach, pracownikach naukowych, studentach oraz wszystkich tych, którzy nieustannie poszukują dostępu do publikacji podnoszących kwalifikacje codziennej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej – wydawnictwo Evereth udziela bezpłatnego wglądu do treści wszystkich artykułów wydawanych przez siebie czasopism, opublikowanych w formie elektronicznej na stronach internetowych pism.

czytaj dalej…

"Leczenie Ran" w wersji elektronicznej na iPada

Miło nam poinformować, że kwartalniki Leczenie Ran i Forum Zakażeń zostały dodane do bazy systemu dystrybucji prasy cyfrowej e-kiosk.pl. To pierwsze czasopisma medyczne dostępne w tym modelu dystrybucji. Jednocześnie oba kwartalniki są od tej chwili dostępne również na urządzenia iPad.

Leczenie Ran dostępne jest w e-kiosk.pl, począwszy od tomu 8 (rok 2010), a Forum Zakażeń od tomu 1 (rok 2010). Korzystanie z wydań elektronicznych na komputerach z systemem MS-Windows umożliwia bezpłatny program, czytnik e-Kiosk Reader, dostępny do pobrania na stronie e-kiosk.pl