„Leczenie Ran” to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Pismo zostało powołane do życia wraz z powstaniem Towarzystwa w 2004 roku i stanowi pierwsze w Polsce czasopismo szeroko poświęcone zagadnieniom i problematyce leczenia ran o różnej etiologii.

„Leczenie Ran” jest  bardzo ważnym elementem  działalności dydaktycznej Towarzystwa oraz platformą interdyscyplinarnej dyskusji naukowej.

Wersja pierwotna: forma drukowana

ISSN 1733-4101

e-ISSN 1733-7607

Nakład: 3000

Częstotliwość: kwartalnik

Prenumerata pisma

Przejdź do księgarni

Oficjalne pismo naukowe

Ocenione przez MNiSZW za rok 2015

Indeksowanie

Index Copernicus

Polska Bibliografia Lekarska

Jubileusz 10-lecia PTLR – spojrzenie w przyszłość

W imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, która odbędzie się 11–13 września  2014 roku w Zakopanem. Tegoroczne spotkanie ma szczególny, jubileuszowy charakter, któremu przyświeca idea interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów zajmujących się szeroko pojętą problematyką leczenia ran. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, prezentacje najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie kompleksowej opieki nad chorym z raną przewlekłą. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych. Motto Konferencji: „Jubileusz 10-lecia PTLR – spojrzenie w przyszłość”
Więcej

„Leczenie Ran” w nowej ocenie MNiSzW

Z wielką radością i satysfakcją zawiadamiamy, że zgodnie z aktualną oceną czasopism naukowych MNiSzW, opublikowaną w dniu 17 grudnia 2013, kwartalnik „Leczenie Ran” odnotował wzrost w ocenie merytorycznej o 1 punkt, uzyskując sumaryczną ocenę 5 punktów za publikację pracy w naszym czasopiśmie. Dziękujemy Autorom, Czytelnikom za zaufanie i dotychczasową współpracę. Naszym celem jest stałe dążenie do podwyższania standardów jakości naukowej pisma, ale to Państwo – Szanowni Autorzy, kształtują tę jakość, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy! Redakcja i Wydawca
Więcej

Zgłosiłeś manuskrypt do publikacji?

Przejdź na stronę ze statusami i sprawdź na jakim etapie pracy redakcyjnej jest Twój manuskrypt!

Sprawdź status swojej pracy