Leczenie Ran

Oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

„Leczenie Ran” to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Pismo zostało powołane do życia wraz z powstaniem Towarzystwa w 2004 roku i stanowi pierwsze w Polsce czasopismo szeroko poświęcone zagadnieniom i problematyce leczenia ran o różnej etiologii.

Na łamach publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje; poza rekomendacjami rodzimych Towarzystw, publikowane są także rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (European Wound Management Association – EWMA). Czasopismo jest również nieodłącznym partnerem konferencji i sympozjów zaafiliowanych z nim Towarzystw.

Po dziesięciu latach istnienia „Leczenie Ran” według nowych kryteriów oceny, może poszczycić się 6 punktami w ocenie MNiSzW za rok 2015.

Zapraszamy do współpracy na łamach pisma.

Poza wydaniami regularnymi ukazują się także wydania suplementowe, które towarzyszą wszystkim naukowym wydarzeniom Towarzystw współpracujących z czasopismem. Wydania suplementarne ukazały się przy okazji X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń i XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Wysokość stałego nakładu „Leczenia Ran” to 3000 egzemplarzy, a zeszyty regularnie i bezpłatnie trafiają do członków afiliowanych Towarzystw.

Poziom merytoryczny i zawartość naukowa pisma zależy przede wszystkim od zaangażowania i współpracy wszystkich Państwa – szacownych przyszłych Autorów, Recenzentów, szerokiego grona Redakcji i Rady Naukowej. Bardzo liczymy na wsparcie.

Jako Wydawca zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by „Leczenie Ran” trafiało do Państwa regularnie, a zespół wydawnictwa służył wsparciem i wszelką pomocą w codziennej współpracy.

W imieniu własnym i Redakcji gorąco zachęcamy Autorów do publikacji prac, a wszystkich Czytelników do podejmowania dyskusji merytorycznych na łamach pisma.

Wersja pierwotna: forma drukowana

ISSN 1733-4101

e-ISSN 1733-7607

Nakład: 3000

Częstotliwość: kwartalnik

Oficjalne pismo naukowe

ptlr_afiliacje

Indeksowane w:
CINAHL/EBSCO
Index Copernicus
Polskiej Bibliografii Lekarskiej
Crossref
EmCare

Liczba prac opublikowanych na łamach Leczenia Ran na przestrzeni lat

2015

2014

2013

2012

Ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ocena Index Copernicus na przestrzeni lat

MNiSzW 2015

MNiSzW 2016

ICV 2014

ICV 2015