Cennik rocznej prenumeraty indywidualnej

1 egzemplarz (rocznik – 4 zeszyty)    80 zł (w tym 5% VAT)
2 i więcej egzemplarzy (rocznik – 4 zeszyty)    60 zł × liczba egzemplarzy (w tym 5% VAT)

Cennik rocznej prenumeraty instytucjonalnej

1 egzemplarz (rocznik – 4 zeszyty)    140 zł (w tym 5% VAT)
2 i więcej egzemplarzy (rocznik – 4 zeszyty)   105 zł × liczba egzemplarzy (w tym 5% VAT)

Prenumeratę należy opłacić przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy w chwili zamówienia.

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa
Numer rachunku bankowego:
49 1140 2017 0000 4302 1075 6825

Zamówienia można dokonać w księgarni internetowej wydawnictwa pod adresem http://ksiegarnia.evereth.pl , telefaksem na numer: (22) 213 96 17 lub drogą pocztową na adres: Evereth Publishing Sp. z o.o.; ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa.

Po zaksięgowaniu wpłaty wystawiamy fakturę, którą wysyłamy pocztą.

Zamówione egzemplarze pisma wysyłamy pocztą na koszt naszego wydawnictwa.
Gwarantujemy wysyłanie wszystkich zamówionych numerów przez  zadeklarowany okres bez konieczności dopłat, w przypadku zmiany cennika prenumeraty.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować:
•    pocztą na adres korespondencyjny podany wyżej,
•    faksem: (22) 213 96 17,
•    lub pocztą elektroniczną: prenumerata@evereth.pl