Zeszyt

Rocznik

„Nowa metoda leczenia i oczyszczania trudno gojących się ran”

M. Sopata, T. Banasiewicz, M. Kucharzewski, M. Szewczyk, M. Bartoszewicz, M. Gabriel, M.G. Stanisic, G. Krasowski, M. Małka, A. Jawień

  • 100%

„Potencjalna rola greliny w leczeniu ran”

Kinga Szczerba, Michał Janerka, Paweł Jonczyk, Magdalena Potempa, Beata Kandefer, Marek Kucharzewski

  • 100%

„Historia medycyny ratunkowej – od jej początku do chwili obecnej”

Wiesław Zielonka, Beata Łabowicz, Marek Kucharzewski

  • 100%

„Ocena i monitorowanie ryzyka rozwoju odleżyn wg skali D. Norton u chorych hospitalizowanych w czterech oddziałach szpitalnych”

Aleksandra Popow, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik

  • 100%

„Wiedza pielęgniarek na temat gojenia i leczenia ran”

Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło, Ada Caputa, Antoni M. Szczepanik

  • 100%

„Komplikacje w procesie gojenia rany po aplikacji przeszczepu skórnego – opis przypadków”

Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik

  • 100%

„Zastosowanie opatrunków w leczeniu ran przewlekłych powikłanych infekcją wywołaną przez drobnoustroje w formie biofilmowej”

Marzenna Bartoszewicz, Adam Junka

  • 100%

„Rola miodu w procesie gojenia ran”

Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Mateusz Klimek, Ewa Rojczyk, Marek Kucharzewski, Mateusz Sopata

  • 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Zgłoś pracę