Pielęgniarstwo w Anestestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(3):145-178

Niezamierzona hipotermia w oddziale intensywnej terapii – przyczyny, skutki i postępowanie

Unintended hypothermia in the intensive care unit – causes, effects and management