Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece

Oficjalne pismo naukowe Polskiego Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece to oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Założeniem Redakcji Towarzystwa i Wydawcy jest, by to specjalistyczne czasopismo naukowe, którego ambicją i celem jest gromadzenie i upowszechnianie informacji o praktyce, teorii i badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece, trafiło do rąk wszystkich zespołów anestezjologicznych i stanowiło platformę wymiany wspólnych doświadczeń pomiędzy personelem lekarskim i pielęgniarskim.

Dlatego już na starcie inicjatywę czasopisma wsparło swoją afiliacją pięć Towarzystw: Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych.

Częstotliwość wydawnicza: kwartalnik
Wersja referencyjna: drukowana
Nakład: 2500
ISSN:  2391-7970
eISSN: 2450-1204

 

Oficjalne pismo naukowe 

ptpailo_logo

Pismo pod patronatem

ptzk

ptpipn

pspe_afiliacje

ptpr_logo

ptbb_logo

efccna