Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece

Oficjalne pismo naukowe Polskiego Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Redaktor Zarządzający

Mariola Piotrowska
Evereth Publishing Sp. z o.o.
Tel.: (22) 813 21 92
Fax: (22) 213 96 17

Redaktor prowadzący i językowy

Dorota Zwierzchowska
Evereth Publishing Sp. z o.o.
Tel.: (22) 813 21 92
Fax: (22) 213 96 17

Zezwolenia

Korespondencję w sprawie zezwoleń na przedruk całości lub wybranej części periodyku prosimy kierować do:
Mariola Piotrowska
Evereth Publishing Sp. z o.o.
Tel.: (22) 813 21 92
Fax: (22) 213 96 17

Suplementy

Redakcja i Wydawca czasopisma Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece zapraszają do współpracy przy publikacji suplementów tematycznych i materiałów konferencyjnych. Wydania takie są zamawiane i w pełni finansowane przez zlecające instytucje naukowe bądź komercyjne. Zamawiane nakłady są przekazywane do indywidualnej dystrybucji zainteresowanych lub wysyłane do wszystkich prenumeratorów czasopisma.

Reprinty komercyjne

Firmy zainteresowane zakupieniem reprintów z artykułów publikowanych na łamach Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece prosimy o kontakt z:
Krzysztof Nowiński
Evereth Publishing Sp. z o.o.
Tel.: (22) 813 21 92
Fax: (22) 213 96 17

Ogłoszenia reklamowe

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece zamieszcza płatne ogłoszenia reklamowe. Cennik zamieszczenia reklam dostępny jest u Wydawcy. Szczegółowych informacji udziela:
Krzysztof Nowiński
Evereth Publishing Sp. z o.o.
Tel.: (22) 813 21 92
Fax: (22) 213 96 17

Nota

Copyright by Evereth Publishing Sp. z o.o., Warszawa Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniana  w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody Evereth Publishing Sp. z o.o. Wydawca i Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. Poglądy wyrażane na łamach czasopisma są wyłącznie poglądami Autorów i nie mogą być utożsamiane z poglądami Redakcji i Wydawcy.
Częstotliwość: kwartalnik
Wersja pierwotna: forma drukowana
ISSN 2391-7970 
e-ISSN 2450-1204
Nakład: 2500

Wydawca

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11 03-994 Warszawa
KRS 0000350152
NIP 9522084377
REGON 142097713
Tel.: (22) 813 21 92
Fax: (22) 213 96 17