Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Zgłoś pracę

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Założeniem Redakcji, Towarzystwa i Wydawcy jest, by to specjalistyczne czasopismo naukowe, którego ambicją i celem jest gromadzenie i upowszechnianie informacji o praktyce, teorii i badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece, trafiło do rąk wszystkich zespołów anestezjologicznych i stanowiło platformę wymiany wspólnych doświadczeń. Mamy nadzieję, że zawarte w nim artykuły naukowe staną się istotnym źródłem wiedzy w codziennej praktyce pielęgniarskiej.

Częstotliwość wydawnicza: kwartalnik

Wersja referencyjna: drukowana

Nakład: 2500

ISSN:  2391-7970

eISSN: 2450-1204

Oficjalne pismo naukowe

Pismo pod patronatemIndeksowanie

 

Polska Bibliografia Lekarska

Zgłosiłeś manuskrypt do publikacji?

Przejdź na stronę ze statusami i sprawdź na jakim etapie pracy redakcyjnej jest Twój manuskrypt!

Sprawdź status swojej pracy