Zeszyt

Rocznik

„Zgłaszanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych – przymus czy konieczność”

Teresa Sycz, Joanna Tomaszewska-Mielniczek, Wiesław Krzysztof Sycz

  • 15%

„Analiza czynników zapalnych odrespiratorowego zapalenia płuc u chorego wentylowanego mechanicznie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej”

Sylwia Krzemińska, Adriana Borodzicz, Marta Arendarczyk

  • 15%

„Komunikacja a usprawnianie chorych krytycznie z wykorzystaniem metody PNF w oddziale intensywnej terapii”

Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Katarzyna Lewandowska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Czyż-Szypenbeil

  • 15%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Zgłoś pracę