Zeszyt

Rocznik

„Ocena obciążenia pracą pielęgniarek anestezjologicznych bloku operacyjnego o specjalności kardiochirurgicznej”

Sylwia Krzemińska, Magdalena Szetelnicka, Adriana Borodzicz, Marta Arendarczyk, Ewelina Bąk

  • 100%

„Zgłaszanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych – potrzeba czy konieczność”

Teresa Sycz, Joanna Tomaszewska-Mielniczek, Wiesław K. Sycz

  • 100%

„Plastyczne zapalenie oskrzeli u ośmioletniej dziewczynki z zespołem niedorozwoju lewego serca po operacji metodą Fontana – opis przypadku”

Elżbieta Janiszewska, Anna Mazurek-Kula

  • 100%

„Wpływ warunków pracy na zdrowie pielęgniarek pracujących w oddziale zabiegowym”

Katarzyna Gajewska, Zofia Sienkiewicz

  • 15%

Zeszyt

Rocznik

„Owrzodzenia. Leczenie miejscowe”

Elżbieta Szkiler

  • 25%

„Poprawa wyników leczenia, bezpieczeństw i komfortu pacjentów poddanych operacjom kardiochirurgicznym z mini dostępu”

Bogusław Gawęda, Kazimierz Widenka, Beata Orłowska, Bożena Trojnar, Dorota Ozga, Mirosław Czuczwar

  • 55%

„Owrzodzenia. Część I: profilaktyka przeciwodleżynowa i pielęgnacja skóry u chorego przebywającego na oddziale intensywnej terapii ”

Elżbieta Szkiler

  • 25%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Left Menu Icon