Forum Zakażeń 2017;8(5):337–414

Wrażliwość klinicznych szczepów Enterococcus faecalis wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej na antyseptyki

Evaluation of efficacy of antiseptics against biofilmic and planktonic forms of Enterococcus faecalis causing local infectionsport


Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka | Przemysław Dalkowski | Maciej Sopata

Forum Zakażeń 2017;8(5):337–343

 

 

Wrażliwość na nitroksolinę bakterii izolowanych z zakażeń dróg moczowych

Bacteria causing urinary tract infections and their sensitivity to nitroxoline


Magdalena Kaczała | Anna Szkudlarek | Justyna Olszańska | Aleksandra Johaniuk | Anna Chmielewska-Hołub | Stefania Giedrys-Kalemba

Forum Zakażeń 2017;8(5):345–349

 

 

Zakażenia bakteryjne mające wpływ na przebieg ciąży

Bacterial infections affecting the course of pregnancy


Anna Roszkowska | Łukasz Świerszcz | Justyna Kwolczak | Agnieszka Sikora

Forum Zakażeń 2017;8(5):351–361

 

 

Bordetella pertussis – stary i jednocześnie nowy patogen zakażeń dróg oddechowych


Joanna Nowicka | Adriana Janczura

Forum Zakażeń 2017;8(5):363–372

 

 

Helicobacter pylori jako fakultatywny patogen wewnątrzkomórkowy

Helicobacter pyroli as a facultative intracellular pathogen


Paweł Krzyżek

Forum Zakażeń 2017;8(5):373–377

 

 

Znaczenie profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego w leczeniu zakażeń. Miejsce dalbawacyny w praktyce klinicznej

Importance of the pharmacokinetic-pharmacodynamic profile in pharmacotherapy of infections. How important is dalbavancin in clinical practice?


Jarosław Woroń

Forum Zakażeń 2017;8(5):379–382

 

 

Czynniki ryzyka osteoporozy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego rozwoju i metabolizmu tkanki kostnej