Wyniki ewaluacji Index Copernicus za rok 2015

Znane już są wyniki ewaluacji czasopism naukowych Index Copernicus za rok 2015. Miło nam poinformować, że wszystkie dotychczas wydawane tytuły zanotowały wyraźne wzrosty!

„Leczenie Ran” w nowej ocenie MNiSzW

Szanowni Państwo,

Drodzy Autorzy i Czytelnicy,

Niezmiernie miło nam poinformować, że czasopismo „Leczenie Ran” w obecnej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku uzyskało 6 punktów, co daje ocenę o 1 punkt wyższą w stosunku do poprzedniej.

czytaj dalej…

Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w latach 2015–2018

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran wskazało podczas V Kongresu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran skład Zarządu na kadencję 2015–2018. W skład Zarządu weszli:

Dr hab. n. med. Maciej Sopata – Prezes
Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski – Wiceprezes
Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska – Sekretarz
Mgr Irena Samson – Skarbnik
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień – Członek Zarządu
Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk – Członek Zarządu
Zofia Augusewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Mariusz Kózka – Członek Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Paulina Mościcka – Członek Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro – Członek Komisji Rewizyjnej

Gratulujemy Elektom!

„Leczenie Ran” w nowej ocenie MNiSzW

Z wielką radością i satysfakcją zawiadamiamy, że zgodnie z aktualną oceną czasopism naukowych MNiSzW, opublikowaną w dniu 17 grudnia 2013, kwartalnik „Leczenie Ran” odnotował wzrost w ocenie merytorycznej o 1 punkt, uzyskując sumaryczną ocenę 5 punktów za publikację pracy w naszym czasopiśmie.

Dziękujemy Autorom, Czytelnikom za zaufanie i dotychczasową współpracę.

Naszym celem jest stałe dążenie do podwyższania standardów jakości naukowej pisma, ale to Państwo – Szanowni Autorzy, kształtują tę jakość, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Redakcja i Wydawca

Oparzenia 2013

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że na mocy umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Leczenia Oparzeń zespołowi Evereth Publishing została powierzona pełna organizacja XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń pt. „Oparzenia 2013:  Polska – Rosja – Białoruś – Ukraina”, która odbędzie w dniach 21-23 listopada 2013 roku w Zakopanem.

czytaj dalej…

Bezpłatny dostęp do pełnej treści wszystkich artykułów

Szanowni Państwo,

z myślą o czytelnikach, pracownikach naukowych, studentach oraz wszystkich tych, którzy nieustannie poszukują dostępu do publikacji podnoszących kwalifikacje codziennej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej – wydawnictwo Evereth udziela bezpłatnego wglądu do treści wszystkich artykułów wydawanych przez siebie czasopism, opublikowanych w formie elektronicznej na stronach internetowych pism.

czytaj dalej…

"Leczenie Ran" w wersji elektronicznej na iPada

Miło nam poinformować, że kwartalniki Leczenie Ran i Forum Zakażeń zostały dodane do bazy systemu dystrybucji prasy cyfrowej e-kiosk.pl. To pierwsze czasopisma medyczne dostępne w tym modelu dystrybucji. Jednocześnie oba kwartalniki są od tej chwili dostępne również na urządzenia iPad.

Leczenie Ran dostępne jest w e-kiosk.pl, począwszy od tomu 8 (rok 2010), a Forum Zakażeń od tomu 1 (rok 2010). Korzystanie z wydań elektronicznych na komputerach z systemem MS-Windows umożliwia bezpłatny program, czytnik e-Kiosk Reader, dostępny do pobrania na stronie e-kiosk.pl