PTLR 2015

V Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
W dniach 3–5 września 2015 roku w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu odbył się V Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Kongresowi towarzyszyło motto „Przez naukę i praktykę do leczenia ran”, które miało na celu podkreślenie potrzeby ciągłych poszukiwań nowych technologii i metod leczenia ran oraz konieczności prowadzenia nieprzerwanej interdyscyplinarnej edukacji wszystkich specjalistów zajmujących się szeroko pojętą problematyką leczenia ran.
W Kongresie wzięło udział blisko 680 osób z Polski, Litwy i Argentyny. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w 13 sesjach plenarnych, sesji plakatowej oraz warsztatach tematycznych.
Program naukowy konferencji obejmował szeroką tematykę dotyczącą leczenia ran, m.in.: zespół stopy cukrzycowej, leczenie ran przewlekłych, leczenie żywieniowe w terapii rany odleżynowej, terapię podciśnieniową w leczeniu ran przewlekłych oraz leczenie owrzodzeń o różnej etiologii.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja interaktywna odbywająca się z aktywnym udziałem uczestników. Podczas wykładu uczestnicy byli proszeni o głosowanie za pomocą specjalnych pilotów, jak sami postąpiliby w omawianych przypadkach medycznych.
Podczas Kongresu odbyło się także Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, w trakcie którego wybrano zarząd PTLR na lata 2015–2018.

V Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
w liczbach:

dni obrad

uczestników

wystawców

wystąpień ustnych

oficjalny język

paneli warsztatowych

punktów edukacyjnych

Pod honorowym patronatem:

– JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr. hab. n. med. Jacka Wysockiego

– JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr. hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego

Sponsorzy

Złoty sponsor
Srebrny sponsor
Brązowy sponsor

 Organizatorzy

Patronat medialny