PTLR 2014

Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Evereth Publishing is the publisher of the quarterly Leczenie Ran( Wound Management) from 10 September 2010. Under the binding agreement, Evereth Publishing has been endowed with trust of the Polish Wound Management Association , accepting the honor of taking care of publication having the status of an official scientific journal of the Polish Wound Management Association , Polish Burns Association and Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery.
Wound Management is the property of the Polish Wound Management Association and very important part of its educational activities and also a platform for interdisciplinary scientific discussion.

On the pages are published original articles, review articles, opinion articles, case reports, letters to the Editorial Board and recommendations; beyond the recommendations of indigenous societies are also published recommendations of the European Wound Management Association (EWMA). The journal is also an integral partner of conferences and symposia affiliated with its Societies.

The official scientific journal

Journal is affilliated with:

Rated by MNiSZW for 2013

Indexed in

Index Copernicus

Polskiej Bibliografii Lekarskiej

Jubileusz 10-lecia PTLR – spojrzenie w przyszłość

W imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran,
która odbędzie się 11–13 września  2014 roku w Zakopanem.
Tegoroczne spotkanie ma szczególny, jubileuszowy charakter, któremu przyświeca idea interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów zajmujących się szeroko pojętą problematyką leczenia ran.
Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, prezentacje najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie kompleksowej opieki nad chorym z raną przewlekłą. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych.

Motto Konferencji:
„Jubileusz 10-lecia PTLR – spojrzenie w przyszłość”

„Leczenie Ran” w nowej ocenie MNiSzW

Z wielką radością i satysfakcją zawiadamiamy, że zgodnie z aktualną oceną czasopism naukowych MNiSzW, opublikowaną w dniu 17 grudnia 2013, kwartalnik „Leczenie Ran” odnotował wzrost w ocenie merytorycznej o 1 punkt, uzyskując sumaryczną ocenę 5 punktów za publikację pracy w naszym czasopiśmie.

Dziękujemy Autorom, Czytelnikom za zaufanie i dotychczasową współpracę.

Naszym celem jest stałe dążenie do podwyższania standardów jakości naukowej pisma, ale to Państwo – Szanowni Autorzy, kształtują tę jakość, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Redakcja i Wydawca

Have you reported a manuscript for publication?

Go to the statuses and check at what stage of the editorial work is your manuscript!

Left Menu Icon