Doświadczony zespół wydawnictwa Evereth Publishing służy pomocą i szerokim wsparciem Autorów w realizacji wydawnictw książkowych.
W zakres naszego zainteresowania merytorycznego wchodzą:

 • pozycje monograficzne
 • inne formy bibliografii medycznej i dziedzin pochodnych (poradniki, informatory, kompendia, materiały edukacyjne – możliwość zaplanowania cyklów wydawniczych).
 • rozprawy doktorskie lub habilitacyjne.

Formy publikacji

 • wersja drukowana
 • wersja elektroniczna (e-book, publikacja na stronie internetowej, publikacja na nośniku)

Zakres usług

Oferujemy pełną usługę wydawniczą, w skład której wchodzi:

 • nadanie międzynarodowego symbolu ISBN
 • projekt graficzny okładki i layout dedykowany wskazanej pozycji wydawniczej
 • skład, korekta techniczna i profesjonalna korekta językowa
 • firmowanie pełnym corporate identity wydawnictwa
 • serwis dystrybucyjny i promocja
 • termin wydania od chwili przyjęcia kompletnej treści wynosi 3 miesiące

Warunek przyjęcia do publikacji

Warunkiem przyjęcia do publikacji jest zaakceptowanie treści przez Redakcję.
Po akceptacji Wydawnictwo podejmie się wydania książki na zasadach:

 • odpłatnych (koszt zależy od wybranych parametrów technicznych i planowanego nakładu), lub
 • wydesygnowania przez Wydawcę środków na wydanie pozycji po indywidualnym uzgodnieniu z Autorem warunków umowy.

Instytucjom i firmom, w przypadku stałej współpracy, oferujemy preferencyjne warunki współpracy w zakresie wydawnictw książkowych, jak również czasopism.