Dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk
GPSK UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Ginekolog-położnik, radioterapeuta-onkolog

Redaktor i główna autorka, nauczyciel akademicki. W 1982 roku ukończyła poznański Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim. Od tamtej pory pracuje w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, dawniej Instytucie Ginekologii i Położnictwa, gdzie kieruje Pracownią Urodynamiki, do której utworzenia w 2000 roku jako pierwszej w Polsce, zdecydowanie się przyczyniła. Od 1985 roku poszerza wiedzę onkologiczną, zwłaszcza dotyczącą leczenia promieniami, i przez wiele lat prowadzi szpitalną Pracownię Brachyterapii. Uroginekologia, głównie pod wpływem obserwacji skutków ubocznych leczenia stosowanego w ginekologii i onkologii, stała się ważnym zagadnieniem w jej działalności naukowej w czasie pracy w Klinice Ginekologii Operacyjnej, gdzie pełniła w latach 1998–2011 obowiązki zastępcy ordynatora. Praca habilitacyjna napisana w 2003 roku, pt. „Czynność dolnego odcinka układu moczowego u kobiet leczonych z powodu wybranych chorób ginekologicznych”, była efektem prowadzonych analiz. Ich podsumowanie potwierdziło powszechność zaburzeń, co ukierunkowało jej dalsze lekarskie zainteresowania, ale jednocześnie ujawniło potrzebę zmian organizacyjnych.

Magdalena Pisarska-Krawczyk jest Prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, profesorem PWSZ, uczelni w swej kategorii najlepszej w kraju. Poza uwagą skierowaną na rozwój i poziom dydaktyki Szkoły, dba o propagowanie zachowań profilaktycznych, uważając, że uroginekologia jest gałęzią medyczną wymagającą szybkiego usprawnienia, doskonalenia postępowania diagnostycznego, uporządkowania terminologii, a nade wszystko upowszechnienia wiadomości wśród studentów i lekarzy, a także kobiet, niezależnie od wieku. Uświadomienie takich potrzeb, uzupełnianie wiedzy i wkład w poszerzanie możliwości diagnostyczno-terapeutycznych jest jednym z planów na przyszłość, dydaktycznym i jako klinicysty, co powinno też znaleźć miejsce w dalszej współpracy z wydawnictwem.