W imieniu zespołu Evereth Publishing dziękujemy za wyrazy uznania dla naszej pracy, złożonych na ręce Redaktor Zarządzającej Marioli Piotrowskiej przez doktora Jerzego Sikorskiego, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Sympozjum “Oparzenia 2012”.