Kurs medyczny „Wybrane zagadnienia terapii zakażeń w praktyce intensywistycznej”

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA INTENSYWISTÓW

28–29 marca 2014 roku w hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie odbył się Kurs Medyczny dla Intensywistów pod hasłem „Wybrane zagadnienia terapii zakażeń w praktyce intensywistycznej”, którego organizatorem był Evereth Publishing.

Przewodniczą komitetu naukowego tego wydarzenia była prof. dr hab. Waleria Hryniewicz.

Kurs Medyczny skierowany był do lekarzy intensywistów, którzy w codziennej praktyce stykają się z problematyką zakażeń. Składał się z dwóch części: wykładowej i warsztatowej.

Podczas części wykładowej została omówiona sytuacja epidemiologiczna w polskich szpitalach, ze szczególnym uwzględnieniem OIT. Przedyskutowano wskazania do diagnostyki oraz zasady interpretacji wyników diagnostycznych. Duży nacisk został położony na kryteria doboru odpowiedniego antybiotyku do określonego przypadku klinicznego.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas zajęć warsztatowych była szeroko rozumiana tematyka różnego rodzaju zakażeń i jej terapii w warunkach oddziałów intensywnej terapii: ciężkie zakażenia szpitalne i pozaszpitalne, sepsa i diagnostyka różnicowa, zakażenia CDAD (ang. Clostridium difficile-associated diarrhea), interakcje lekowe w trakcie antybiotykoterapii, zakażenia drożdżakowe u pacjentów oddziałów intensywnej terapii, zakażenia grzybami pleśniowymi, antybiotykoterapia w trakcie CRRT.

Obecność wielu ekspertów oraz lekarzy zajmujących się na co dzień terapią zakażeń była okazją do wartościowej wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że ten pierwszy kurs rozpocznie cykl spotkań dla lekarzy intensywistów, a wypracowane i zebrane zalecenia posłużą do opracowania rekomendacji.

Przejdź na stronę konferencji

Zobacz więcej