Mikołajki 2015

IX Zjazd PTPAiIO
W dniach 17–19 września 2015 roku w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbył się IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. W Zjeździe wzięła udział rekordowa liczba uczestników: blisko 850 osób.
Program naukowy Zjazdu obejmował szeroką tematykę zagadnień związanych z nauką, praktyką i etyką w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki oraz prawną stroną wykonywania zawodu.
Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dziewięciu sesjach plenarnych oraz w sesji plakatowej. Sesjom wykładowym towarzyszyły cieszące się wielkim zainteresowaniem warsztaty tematyczne oraz wystawy 38 firm medycznych.
Wielkim sukcesem okazały się pokazy ratownictwa wodnego, zorganizowane przez WOPR i Katedrę Ratownictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas Zjazdu odbyło się także spotkanie Grupy Roboczej ds. praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki, która ogłosiła zalecenia dotyczące opieki nad pacjentem z założonym krótkoterminowym dostępem do żylnego naczynia centralnego. Streszczenia wszystkich prezentowanych wykładów oraz pełne wersje wystąpień zostały opublikowane w dedykowanym Zjazdowi zeszycie kwartalnika „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”.

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
w liczbach:

dni obrad

uczestników

wystawców

wystąpień ustnych

wystąpień plakatowych

paneli warsztatowych

oficjalny język

Sponsorzy

Złoty sponsor
Srebrny sponsor
Brązowy sponsor
Sponsor konferencji

 Organizatorzy

Sponsorzy konferencji