Wybrane zagadnienia terapii zakażeń w praktyce intensywistycznej

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA INTENSYWISTÓW

W dniach 31 stycznia-1 lutego 2014 roku w Hotelu Radisson Blue Sobieski w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem “Wybrane zagadnienia terapii zakażeń w praktyce intensywistycznej”.

Tematem wiodącym były zakażenia w OIT, ich terapia i diagnostyka. Komitet Naukowy stanowili:
Dr n. med. Mirosław Czuczwar
Dr n. med. Anna Łukaszewska
Dr n. med. Deptuła
Dr Agnieszka Żukowska
Dr n. med. Maciej Żukowski
Dr n. med. Dariusz Onichimowski
Dr n. med. Andrzej Wieczorek
Dr n. med. Mikaszewska- Sokolewicz

Podczas warsztatów sformułowane zostały problemy do rozpatrzenia i przedyskutowania, głownie z zakresu doboru antybiotyku do określonego przypadku klinicznego. Zwrócono też uwagę na konieczność usystematyzowania wskazań do diagnostyki oraz interpretacji wyników badań diagnostycznych. Był to kurs inaugurujący cykl spotkań dla lekarzy intensywistów, mający na celu wypracowanie i zebranie zaleceń, które posłużą do opracowania rekomendacji.

Kliknij aby zobaczyć program konferencji:

Przejdź na stronę konferencji

Zobacz więcej