I Międzynarodowa Konferencja

pt. „Zespół Stopy Cukrzycowej – najnowsze rozwiązania terapeutyczne”

W dniach 22–24 września 2016 roku w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbyła się I Międzynarodowa Konferencja pt. „Zespół Stopy Cukrzycowej – najnowsze rozwiązania terapeutyczne”.

Zespół stopy cukrzycowej to schorzenie złożone, którego leczenie wymaga współpracy specjalistów z wielu różnych dziedzin medycyny. Główną ideą było stworzenie wydarzenia, które będzie stanowiło interdyscyplinarną platformę wymiany wiedzy oraz doświadczeń klinicznych.

W Konferencji wzięły udział czołowe autorytety polskiej oraz zagranicznej medycyny z takich specjalności jak: chirurgia, diabetologia, dermatologia, chirurgia naczyniowa, flebologia, ortopedia czy pielęgniarstwo.

W Konferencji  wzięło udział blisko 400 osób z PolskiNiemiec, Wielkiej Brytanii i Belgii. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w 13 sesjach plenarnych oraz w 7 tematycznych panelach warsztatowych.

Program naukowy Konferencji obejmował szeroką tematykę dotyczącą wzorców postępowania z zespołem stopy cukrzycowej z punktu widzenia innego aspektu tego schorzenia.

Obrady cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, co świadczy o dalszej potrzebie spotkań i edukacji.

 I Międzynarodowa Konferencja Zespół Stopy Cukrzycowej 2016
w liczbach:

dni obrad

uczestników

wystawców

wystąpień ustnych

paneli warsztatowych

punktów edukacyjnych

oficjalny język

Pod patronatem:

Pod patronatem honorowym JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia
oraz

Organizatorzy:

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przy współpracy:

Sponsorzy:

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor