1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.Evereth.pl jest Evereth Publishing sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994,  KRS: 0000350152, NIP: 9522084377
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Evereth Publising Sp. z o.o. funkcjonującego pod adresem www.home.pl

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – np. serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Evereth Publishing Sp. z o.o. informuje, że wszelkie artykuły (dalej łącznie jako Artykuły) udostępnione na stronie http://evereth.pl są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 1994 r. Nr 24, poz. 83), a Evereth Publishing Sp. z o.o. posiada do nich prawa majątkowe.
Artykuły są elektronicznym odpowiednikiem ich drukowanych wersji opublikowanych w czasopismach Leczenie Ran (1733-4101), Forum Zakażeń (2082-0623), Chirurgia Plastyczna i Oparzenia (2300-7893), Pielęgniarstwo
w Anestezjologii i Intensywnej Opiece
(2391-7970) oraz Biblioteka Faktów (2081-8599).

 


 

Evereth Publishing Sp. z o.o. udziela Użytkownikom Licencji do Artykułu z zastrzeżeniem, że:

1. Użytkownik ma prawo korzystać z Artykułów tylko i wyłącznie na własny użytek.
2. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu 1 powyżej Użytkownik może odtwarzać pobrane Produkty w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.

 


 

Użytkownik nie jest uprawniony do:

1. Rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych i/lub wydrukowanych Artykułów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach.
2. Udostępniania lub odtwarzania publicznego, bez względu na cel i formę tych działań.
3. Ingerowania w zawartość Artykułów
4. Publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Artykułów.
5. Usuwania oznaczeń właściciela praw oraz technicznych zabezpieczeń z Artykułów.
6. Oddawania w najem Artykułów lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim.
7. Odsprzedaży Artykułów.
8. Jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Artykułu.

 


 

Udostępnianie w Internecie Artykułów bez zgody Evereth Publishing Sp. z o.o. jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych, itp.

Udostępnianie i dystrybuowanie wydrukowanych kopii Artykułów bez zgody Evereth Publishing Sp. z o.o. jest zabronione. Dotyczy to w szczególności konferencji, wystąpień publicznych, kursów dydaktycznych, itp.

Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Evereth Publishing Sp. z o.o. albo wykorzystywać go w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw.

W przypadku wykrycia takich sytuacji, Evereth Publishing Sp. z o.o. może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu naruszenia praw do danej kopii.

 


 

Reprinty komercyjne

Powyższa Licencja uwzględnia przypadek Użytkownika będącego osobą fizyczną i dotyczy wyłącznie użytku własnego. W przypadku zainteresowania firm i instytucji reprintami edukacyjnymi lub komercyjnymi z oddzielną Licencją zezwalająca na dystrybucję i rozpowszechnianie Artykułów w wersji drukowanej i/lub elektronicznej prosimy o kontakt z Evereth Publishing Sp. z o.o.
Przypadki łamania licencji wykraczającej poza użytek własny mogą skutkować roszczeniami odszkodowawczymi!