17. Sympozjum „Oparzenia 2014”

Poznań, 29–31 maja 2014

DOI:10.15374/ChPiO2014015

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):49–69

Streszczenia zgłoszone do 14 maja 2014 roku