Pomiarowe metody służące planowaniu rekonstrukcji piersi u pacjentek po mastektomii

Rekonstrukcja piersi jest integralną częścią terapii chorych poddanych amputacji z powodu raka i polega na odtworzeniu objętości i kształtu wyniosłości piersiowej, w miarę symetrycznej, do przeciwległej strony ciała. Częstym sposobem odtwarzania piersi jest wszczepienie tkankowego ekspandera i jego zamiana na protezę podczas drugiej operacji. Precyzyjny dobór rozmiaru i kształtu protezy jest istotny dla ostatecznego wyniku operacji. Obecnie stosowane w praktyce klinicznej metody pomiarów piersi nie opisują dokładnie jej kształtu i objętości. W celu doboru protezy wyznaczane są liniowe odległości: wysokość, szerokość i projekcja istniejącej piersi.

IV Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń

Tegoroczne sympozjum pt. „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń” organizowane przez Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej oraz Katedrę i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu jest już czwartą z tego cyklu konferencją, której tematyka została zadedykowana problematyce biofilmu bakteryjnego i grzybiczego.
Jak to miało miejsce w latach ubiegłych, Sympozjum odbyło się w malowniczej dolnośląskiej miejscowości Kudowa Zdrój, w hotelu Verde Montana. W tym roku zanotowano rekordową frekwencję – w konferencji wzięło udział ponad trzystu uczestników, w tym lekarzy różnych specjalności, mikrobiologów oraz pielęgniarek epidemiologicznych.

Aminoglikozydy – mechanizmy działania i oporność drobnoustrojów

Aminoglikozydy stale stanowią ważną grupę antybiotyków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych, szczególnie u hospitalizowanych pacjentów. Decyduje o tym zarówno ich bakteriobójczość, wykazywanie efektu poantybiotykowego, szeroki zakres działania, jak też możliwość skojarzonej terapii z większością innych antybiotyków. Stosowanie aminoglikozydów ogranicza ich toksyczność, brak aktywności wobec beztlenowców, jak też narastanie oporności wśród bakterii. W pracy przedstawiono mechanizmy działania aminoglikozydów oraz oporności bakterii na tę grupę leków.

Rola badań mikrobiologicznych w diagnostyce i leczeniu bakteryjnej waginozy i atypowych zakażeń dróg płciowych

Zakażenia dróg płciowych są trudne do diagnostyki i leczenia ze względu na możliwość występowania różnorodnej flory bakteryjnej bez objawów klinicznych zakażenia, występowania patogenów o specjalnych wymaganiach hodowlanych lub niemożliwych do wyhodowania in vitro oraz ze względu na konieczność jednoczesnego leczenia wszystkich partnerów seksualnych. W pracy przedstawiono i omówiono zagadnienia dotyczące mikrobiologicznej diagnostyki i leczenia waginozy bakteryjnej i atypowych zakażeń dróg płciowych powodowanych przez Chlamydia trachomatis i mykoplazmy płciowe, z uwzględnieniem obecnie dostępnych metod i wytycznych dotyczących antybiotykoterapii.

Evereth Publishing
Right Menu Icon