Nowoczesne zasady zachowawczego leczenia odleżyn

W pracy przedstawiono nowoczesną koncepcję zachowawczego leczenia odleżyn w środowisku wilgotnym. Zaprezentowano rodzaje i scharakteryzowano nowoczesne opatrunki stosowane w terapii odleżyn oraz „kolorowy” model leczenia przy ich użyciu.

Evereth Publishing
Right Menu Icon