Zastosowanie klindamycyny w leczeniu zakażeń okołowszczepowych

Marta Wróblewska1, 2, Karolina Szaniawska3, Artur Wierciński4, Beata Sulik-Tyszka2, Justyna Cieślik2, Aleksandra Burczyńska1, Izabela Strużycka4 1 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego...

Fidaksomycyna w leczeniu zakażeń Clostridium difficile

Zakażenie Clostridium difficile (ang. Clostridium difficile infection – CDI) należy do najczęstszych zakażeń szpitalnych. Średnia zapadalność na CDI w Europie wynosi 4,1 na 10 000 osobodni, przy czym w Polsce według danych za lata 2012–2013, opartych na analizie materiału z ponad 20 szpitali, jest to 8,6 na 10 000 osobodni. Zakażenie C. difficile jest poważnym problemem we wszystkich krajach rozwiniętych, gdyż wiąże się z: wydłużeniem pobytu pacjentów w szpitalu, nawrotowością wynoszącą około 20–30%, znacznym zwiększeniem śmiertelności w grupie chorych hospitalizowanych oraz znacznym zwiększeniem kosztów leczenia.

ZAKAŻENIA MENINGOKOKAMI I WIRUSEM KLESZCZOWEGO ZAPALENIA MÓZGU JAKO NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY BAKTERYJNYCH I WIRUSOWYCH NEUROINFEKCJI W POLSCE – ARGUMENTACJA ZA WYKONYWANIEM SZCZEPIEŃ

Zakażenia meningokokami serogrup B i C (MNB i MNC) oraz wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) są najczęstszymi przyczynami zapalenia opon mózgowych oraz zapalenia mózgu w Polsce. Choroby wywoływane przez te zakażenia występują sporadycznie oraz w ogniskach epidemicznych. Polski Program Szczepień Ochronnych rekomenduje stosowanie szczepień przeciwko MNB, MNC i KZM u dzieci, młodzieży i dorosłych. Obydwa szczepienia są nieobowiązkowe i odpłatne, dlatego niezbędne jest zaangażowanie lekarzy w ich aktywną promocję. Lekarze muszą być przygotowani do rozmowy z pacjentami i przekonania ich odnośnie skuteczności wykonywania szczepień. W niniejszej pracy przedstawiono argumenty potwierdzające korzyści płynące z inwestowania we własne zdrowie przez stosowanie potrzebnych i przynoszących wymierne korzyści szczepionek.

Evereth Publishing