Zastosowanie klindamycyny w leczeniu zakażeń okołowszczepowych

Marta Wróblewska1, 2, Karolina Szaniawska3, Artur Wierciński4, Beata Sulik-Tyszka2, Justyna Cieślik2, Aleksandra Burczyńska1, Izabela Strużycka4 1 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego...

Fidaksomycyna w leczeniu zakażeń Clostridium difficile

Zakażenie Clostridium difficile (ang. Clostridium difficile infection – CDI) należy do najczęstszych zakażeń szpitalnych. Średnia zapadalność na CDI w Europie wynosi 4,1 na 10 000 osobodni, przy czym w Polsce według danych za lata 2012–2013, opartych na analizie materiału z ponad 20 szpitali, jest to 8,6 na 10 000 osobodni. Zakażenie C. difficile jest poważnym problemem we wszystkich krajach rozwiniętych, gdyż wiąże się z: wydłużeniem pobytu pacjentów w szpitalu, nawrotowością wynoszącą około 20–30%, znacznym zwiększeniem śmiertelności w grupie chorych hospitalizowanych oraz znacznym zwiększeniem kosztów leczenia.

Evereth Publishing
Right Menu Icon