Aktualizacja z 2017 roku wytycznych CDC odnośnie stosowania opatrunków z CHG w celu zapobiegania zakażeniom związanym ze stosowaniem cewników naczyniowych oraz Standardy Praktyki Infuzyjnej INS

Przemysław Lenartowicz

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn, e-mail: p.lenartowicz@mmm.com

Wpłynęło: 30.07.2018

Zaakceptowano: 16.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018010

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(2):41–42