Dorota Zarębska-Michaluk


Klinika Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

W ciągu kilku ostatnich lat nastąpił gwałtowny rozwój w zakresie terapii chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C (pzw C). Rejestrowane są nowe leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (ang. direct acting antivirals – DAAs), będące inhibitorami wirusowej proteazy, polimerazy lub kompleksu replikacyjnego NS5A. Preparaty te mogą być ze sobą kojarzone i stosowane w terapii wyłącznie doustnej, a także mogą stanowić składnik schematów trójlekowych wraz z pegylowanym interferonem (PEG-IFN alfa) i rybawiryną (RBV).


GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij