Limb amputation through the ages


Michał Morawiecki1 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska2 | Wiesław Zielonka3 | Robert Kokot1 | Anna Saran1 | Przemysław Bartnik4 | Marek Kucharzewski1

1 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2 Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 3 Pogotowie Ratunkowe w Legnicy 4 Oddział Wewnętrzny Powiatowego Centrum Zdrowia SA w Kluczborku

⇒ Marek Kucharzewski Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: (32) 272 22 01, e-mail: kucharzewskimarek@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 15.11.2015

Zaakceptowano: 10.12.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015020

Leczenie Ran 2015;12(4):197–200

Streszczenie: Amputacja kończyny stanowi poważną decyzję terapeutyczną, a także ostateczną formę leczenia, stosowaną wtedy, gdy inne możliwości są już bezskuteczne. Zabieg ten od zawsze wzbudzał wiele emocji wśród pacjentów. W niniejszej pracy przedstawiono początki zmagań związanych z wykonywaniem amputacji, pokazano oraz zobrazowano progres technik operacyjnych, a także rozwój technik protezowania. Praca stanowi kompendium wiedzy historycznej, która powinna być w posiadaniu nie tylko lekarzy specjalności zabiegowych, lecz także każdego interesującego się historią czytelnika.

Słowa kluczowe: amputacja kończyny, historia amputacji, protezy kończyn

Abstract: Diabetes significantly impairs the healing process, including ulcers in diabetic foot (DF). Negative-pressure wound therapy (NPWT) which significantly accelerates the healing of ulcers, becomes more common method of wound healing. One of the mechanisms which plays role in the healing process is acceleration of blood vessels formation. The aim of the study was to select the cytokines from the panel of 50 angiogenetic factors, that plays the most significal role in neovascularisation in DF patients treated with NPWT. An assessment of the level of angiopoetic factors was analysed by tissue microarrays on two patients treated with NPWT and two patients using conventional treatment. The level of angiopoetic factors profile in various stages of wound healing allowed to select six main cytokines involved in properhealing (angiogenin, serpin E1, II-8, MMP-9, TIMP-1, endostatin). The effects of the preliminary selection would allow to explain the molecular basis of NPWT in patients with DF on representative sample.

Key words: angiopoetic factors, diabetic foot, negative-pressure wound therapy


Udostępnij

Evereth Publishing