Antiseptic non-touch technique – profilaktyka zakażeń związanych z założonym cewnikiem moczowym

Aseptic non-touch technique (ANTT) – prevention of catheter-associated urinary tract infections

Aleksandra Mączyńska

Infection Prevention and Control Team, Galway University Hospital, Saolta Health Care Group, New Castle Road, Galway, Ireland, e-mail: profilaktykazakazenszpitalnych@gmail.com

Wpłynęło: 28.07.2018

Zaakceptowano: 10.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018036

Forum Zakażeń 2018;9(4):189–202

Streszczenie:

Zakażenia układu moczowego należą do jednych z najczęściej występujących postaci zakażeń szpitalnych, z których nawet do 80% związanych jest z założonym cewnikiem moczowym. Niniejsza praca jest skierowana do pracowników medycznych we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej; przedstawiono w niej przegląd wytycznych dotyczących zapobiegania zakażeniom układu moczowego związanym z założonym cewnikiem moczowym. Wytyczne oparte są na ocenie obecnie dostępnych dowodów.

Słowa kluczowe: ANTT, pielęgnacja cewnika moczowego, wytyczne, zakażenia układu moczowego

Abstract:

Urinary tract infections (UTIs) are one of the most frequently occurring nosocomial infections, eighty percent of which are related to a catheter placed in urinary tract. These recommendations are directed to medical workers in all healthcare facilities and present the guidelines concerning prevention of catheter-associated UTIs. The guidelines are based on the assessment of currently available evidence.

Key words: ANTT, guidelines, urinary tract catheter care, urinary tracts infections