Aquacel Ag w leczeniu oparzeń IIb i IIb/III stopnia ręki u dorosłych – doświadczenia własne

Aquacel Ag in the treatment of the IIb and IIb/III hand burn in adults – own experience

Anna Chrapusta1 | Rafał Pabiańczyk1 | Michał Nessler1 | Katarzyna Nessler2 | Kazimierz Cieślik1

1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
2 Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie

Anna Chrapusta Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie, Os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 82 91, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 19.06.2012

Zaakceptowano: 18.07.2012

Forum Zakażeń 2012;3(2):71–76

Streszczenie: Ręka jest narządem szczególnie ważnym pod względem czynnościowym, jak i skomplikowanym pod względem anatomicznym. Oparzenie ręki niesie ze sobą konsekwencje związane z grożącym wtórnym ograniczeniem zakresu ruchów, wymagającym leczenia rehabilitacyjnego, a często też chirurgicznego. Oparzenie pośredniej grubości skóry, czyli stopnia II, może różnić się grubością warstwy martwiczych tkanek, hamujących proces gojenia. Oparzenie głębokie stopnia IIb z obszarami oparzeń stopnia III wymaga specyficznego postępowania leczniczego, w celu ograniczenia ryzyka przykurczów pooparzeniowych. Postępowanie to polega na cierpliwym wyczekiwaniu na oddzielenie się martwiczych tkanek, z miejscowym wspomaganiem farmakologicznym i oczyszczaniem chirurgicznym ran. Na każdym oddziale szpitalnym, leczącym oparzenia, mamy do czynienia z zakażeniami, gdzie patogenami są zwykle dominujące na tym oddziale szczepy bakterii. One najczęściej stanowią czynniki etiologiczne zakażeń rany oparzeniowej. Zastosowanie opatrunków specjalistycznych, wspomagających wydzielanie martwicy i zabezpieczających przed zakażeniem rany, jest cenną pomocą w nowoczesnym leczeniu oparzeń. Praca przedstawia analizę leczenia 63 pacjentów z oparzeniem IIb i IIb/III stopnia za pomocą opatrunku Aquacel® Ag. Głębokie oparzenie stopnia IIb było leczone wyłącznie Aquacelem® Ag, z oczyszczaniem ran łyżką kostną w trakcie zmian opatrunków. U pacjentów z obszarami oparzenia stopnia III przeszczep skóry w 15. dobie oparzenia kończył leczenie chirurgiczne. Nie stwierdzono zakażenia ran w żadnym z 63 przypadków.

Słowa kluczowe: Aquacel® Ag, oparzenie, opatrunki specjalistyczne, przeszczep skóry, srebro jonowe

Abstract: The hand is an organ particularly important functionally as well as is especially complicated anatomically. The burn of the hand means the high risk of consecutive post burn contractures and limitation of the function that may be improved only by rehabilitation or by surgery. The burn of the intermediate depth of the skin known as IIb degree may differ according to the different thickness of necrotic tissue, which blocks the healing process. The deep IIb degree with areas of III degree burn requires a special treatment that can limits the risk of post burn functional complications. This way of hand burn management is based on meticulous conservative treatment to achieve spontaneous separation of necrotic tissue. The decision to employ conservative treatment obliges the surgeon to use pharmacological preparations and specialized dressings that may speed up wound cleaning with the antimicrobial activity and the protection of spontaneous healing process. This paper presents the analysis of the treatment of 63 patients with hand burn, treated with Aquacel® Ag. Aquacel® Ag is an active hydrofiber dressing containing ionic silver. In the case of IIb degree authors used only Aquacel® Ag specialized dressing. In IIb/III degree authors finished the treatment by application of split thickness skin graft performed after 15 days of conservative treatment. Wound infection was not found in any of the 63 cases.

Key words: Aquacel® Ag, burn, ionic silver, skin graft, specialized dressings