Biblioteka Faktów

Prezentujemy przykładowe numery Biblioteki Faktów. Kliknij na okładkę, aby przejść do danego wydania

Materiały edukacyjne

Zastosowanie klindamycyny
w leczeniu zakażeń okołowszczepowych

Biblioteka Faktów 3/2019
Kompleksowe zaopatrzenie
stomii jelitowych

Biblioteka Faktów 2/2019
Zastosowanie opatrunków
z dibutyrylochityną w terapii
trudno gojących się ran

Biblioteka Faktów 1/2019
Efektywność opatrunków
lipidokoloidowych w praktyce

Biblioteka Faktów 1/2018
Wyzwania w nowoczesnej terapii ran trudno gojących się

Biblioteka Faktów 6/2017
Zastosowanie nowoczesnych opatrunków zawierających siarczan srebra w technologii TLC

Biblioteka Faktów 5/2017
Terapie HCV – skuteczność i bezpieczeństwo

 

Biblioteka Faktów 4/2017
Analiza epidemiologiczna i ocena lekowrażliwości in vitro na mykafunginę klinicznych szczepów Candida Spp.

Biblioteka Faktów 3/2017
Zastosowanie nowoczesnych opatrunków zawierających siarczan srebra w technologii TLC

 

Biblioteka Faktów 2/2017
Terapia złożona ombitaswir/ parytaprewir/rytonawir w połączeniu z dazabuwirem lub rybawiryną

Biblioteka Faktów 1/2017
Empiryczna terapia przeciwgrzybicza

 

Biblioteka Faktów 7/2016
Nowoczesne technologie leczenia ran

Biblioteka Faktów 6/2016
Inwazyjne zakażenia grzybicze u chorych hematoonkologicznych – epidemiologia, diagnostyka, przebieg kliniczny i leczenie

Biblioteka Faktów 5/2016
Inwazyjne zakażenia grzybicze – profilaktyka

Biblioteka Faktów 4/2016
Inwazyjne zakażenia grzybicze u chorych hematoonkologicznych

Biblioteka Faktów 3/2016
Fidaksomycyna w leczeniu zakażeń Clostridium difficile

Biblioteka Faktów 2/2016
Objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa okrężnicy – aktualny stan wiedzy i zasady leczenia

Biblioteka Faktów 1/2016
Aktualne wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia celowanego zakażeń grzybiczych  według zaleceń ECIL-5

Biblioteka Faktów 2/2015
Infuzyjne systemy zamknięte w leczeniu przewlekłych chorób wątroby

Biblioteka Faktów 1/2015
Współczesne strategie terapii zakażeń HCV i HBV

Biblioteka Faktów 4/2014 Współczesne strategie terapii HCV i HBV

Biblioteka Faktów 3/2014
Jakość życia pacjentów z ranami przewlekłymi

Biblioteka Faktów 2/2014 Współczesne strategie terapii HCV i HBV

Biblioteka Faktów 1/2014 Współczesne strategie terapii HCV i HBV

Biblioteka Faktów 1/2013
Kwas hialuronowy w naprawie uszkodzeń tkankowych pochwy i szyjki macicy

Biblioteka Faktów 6/2012
Preparat Feminella® Vagi C – okiem ginekologa praktyka

Biblioteka faktów 5/2012
Obecne możliwości leczenia ciężkich zakażeń z udziałem antybiotyków

Biblioteka Faktów 4/2012
Preparat Feminella® Vagi C – okiem mikrobiologa

Biblioteka Faktów 3/2012
Wpływ kwasu hialuronowego na regenerację i nawilżenie błony śluzowej pochwy

Biblioteka Faktów 2/2012
Profilaktyka okołozabiegowa

Biblioteka Faktów 1/2012
Ginekologia i neonatologia

Biblioteka Faktów 1/2011 Uszkodzenia skóry

Biblioteka Faktów 1/2010 Pielęgnacja pępka noworodka