Biofilm w żylnych owrzodzeniach podudzi – zastosowanie opatrunku UrgoClean® Ag. Analiza przypadku

Agnieszka Wołowicz

Klinika Leczenia Ran PODOS w Warszawie

Wilgotne środowisko ran przewlekłych, zwłaszcza żylnych owrzodzeń podudzi, sprzyja rozwojowi drobnoustrojów i tworzeniu się biofilmu, który stanowi jedną z barier w gojeniu się ran przewlekłych. Bakterie w formie biofilmowej odpowiadają za 80% zakażeń w ranach. Z danych mikrobiologów klinicznych wynika, że zasiedlają one większość ran przewlekłych.