Lyme borreliosis – clinical and diagnostic problems


Beata Mączyńska, Marzenna Bartoszewicz, Elżbieta Witecka-Knysz, Adriana Janczura

Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

⇒ Beata Mączyńska, Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17,

Wpłynęło: 15.09.2011

Zaakceptowano: 27.09.2011

Forum Zakażeń 2011;2(3):75–83

Streszczenie: Borelioza z Lyme jest wieloukładową, wieloetapową chorobą, przebiegającą z zajęciem skóry, stawów, układu nerwowego i sercowo-naczyniowego (objawy mogą być bardzo zróżnicowane i mało swoiste). Do zakażenia dochodzi w wyniku przeniesienia bakterii na człowieka przez zakażonego kleszcza. Podstawowym problemem klinicznym jest fakt, że Borrelia jest patogenem wewnątrzkomórkowym o niezwykłej zmienności morfologicznej. Choroba przebiega w trzech rozdzielonych czasowo etapach, objawy kliniczne poszczególnych stadiów mogą dotyczyć rożnych narządów, a typowa wczesna zmiana skórna – rumień wędrujący, występuje tylko u 50% zakażonych. Leczenie i diagnostyka są tym trudniejsze, im bardziej zaawansowane jest stadium boreliozy. Głównymi problemami w diagnostyce laboratoryjnej boreliozy są trudności z wykryciem antygenu (hodowla, PCR) wynikające ze strategii życiowych Borrelia, a w serologii z braku oczekiwanych przeciwciał w obu klasach lub obecność przeciwciał, których się nie spodziewamy w określonej fazie choroby. Wykonywane rutynowo w laboratoriach testy serologiczne, często dają wyniki niejednoznaczne i odbiegające od schematu opisywanego w przypadku diagnostyki innych chorób infekcyjnych. W Polsce nie zawsze przestrzega się zalecanych standardów w zakresie doboru testów do diagnostyki boreliozy. Laboratoria diagnostyczne stosują testy ELISA, oparte o różne antygeny, które są praktyczne nieporównywalne ze sobą, jak również, mimo wysokiej czułości, mają bardzo różną swoistość (częste wyniki fałszywie dodatnie). Zalecana jest weryfikacja odczynu ELISA za pomocą właściwych testów Western blot, które mają znacznie wyższą swoistość.

Słowa kluczowe: borelioza, diagnostyka, objawy kliniczne, odczyn immunoenzymatyczny, Western blot

Abstract: Chlamydia trachomatis in children can cause infection, conjunctiva and mucous membranes of the nose and throat. Chlamydophila pneumoniae organism is the etiologic agent of pharyngitis, bronchitis and pneumonia. Infection is accompanied by hoarseness and a long lasting dry cough. The paper presents the advantages and disadvantages of the methods used in the diagnosis of chlamydia, such as DIF, PCR and serological tests. This can help the individual patient’s choice of research methods.

Key words: children | Chlamydophila pneumoniae | Chlamydia trachomatis


Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij