Rany przyczyną śmierci władców Polski

Władcy Polski są przedstawiani na portretach jako zdrowi, silni mężczyźni. Ciężko zdać sobie sprawę, że wielu z nich było poważnie chorych, a niektórzy zmarli w dość dziwny sposób. W dawnych czasach medycyna nie stała na takim poziomie jak dzisiaj, dlatego choroby współcześnie wyleczalne kiedyś były chorobami śmiertelnymi. W pracy zostali przedstawieni władcy, których główną przyczyną śmierci były rany.

Wpływ różnych metod kompresjoterapii na lepkość krwi chorych z przewlekłą chorobą żylną

Przewlekła choroba żylna (PChŻ) to bardzo częste schorzenie, występujące u prawie połowy dorosłych Polaków. W każdym stadium PChŻ kompresjoterapia jest najistotniejszym elementem terapii pacjentów. Celem pracy była ocena wpływu różnych metod kompresjoterapii na lepkość krwi badanych. Do badania zakwalifikowano 25 chorych w wieku od 40 do 71 lat. U wszystkich zastosowano w tej samej kolejności dwie metody kompresjoterapii. W pierwszym etapie badania stosowano podkolanówkę o stopniowanym ucisku, a w drugim – dynamiczną terapię uciskową.

Rola leczenia żywieniowego w procesie gojenia ran

Gojenie ran jest złożonym procesem, który może zostać zaburzony przez wiele czynników działających zarówno ogólnoustrojowo, jak i lokalnie. Jednym z czynników mających wpływ na gojenie ran jest niedożywienie. Z tego powodu leczenie żywieniowe, które może być prowadzone różnymi drogami, powinno stanowić niezbędny element kompleksowej opieki nad pacjentem. Ocenę stanu odżywienia należy przeprowadzać u każdego chorego, a w przypadku stwierdzenia zaburzeń – włączyć leczenie żywieniowe. Obecnie za metodę z wyboru uważa się żywienie dojelitowe, polegające na podawaniu przemysłowych diet w formie doustnej lub przez zgłębnik.

Refleksyjna mikroskopia konfokalna – nowa metoda diagnostyczna

Refleksyjna mikroskopia konfokalna (ang. reflectance confocal microscopy – RCM) to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyczna umożliwiająca wizualizację w czasie rzeczywistym naskórka oraz górnych warstw skóry właściwej in vivo z niemal histologiczną dokładnością. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę RCM z uwzględnieniem zalet i ograniczeń oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania. Zaprezentowano zakres wskazań dermatologicznych do wykorzystywania urządzenia do refleksyjnej mikroskopii konfokalnej oraz historię jego powstania.

Leczenie i pielęgnacja ran odleżynowych u pacjenta nieprzytomnego w oddziale intensywnej opieki medycznej

Mimo ogromnego postępu w medycynie, występowanie ran przewlekłych, takich jak odleżyny, jest nadal problemem, który dotyka wielu chorych, głównie w oddziałach intensywnej terapii (OIT). Dla praktyki pielęgniarskiej bardzo ważne jest dzielenie się efektami stosowania nowoczesnych opatrunków w leczeniu i pielęgnacji ran odleżynowych. Celem pracy była analiza efektów leczenia i pielęgnacji ran odleżynowych z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych u pacjenta nieprzytomnego, przebywającego w oddziale intensywnej terapii.

Evereth Publishing