Cefaklor alternatywą dla penicyliny w leczeniu anginy paciorkowcowej u dzieci?

Doctors’ criminal liability for medical errors

Elżbieta Mazur

Katedra Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: (81) 448 64 00

Wpłynęło: 04.06.2014

Zaakceptowano: 01.07.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014032

Forum Zakażeń 2014;5(6):331–334